Начало Новини Актуално Стара Загора е на второ място по средна заплата

Стара Загора е на второ място по средна заплата

Актуално
пари заплатаСредната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2016 г. е 887 лв., за февруари - 886 лв. и за март - 935 лева. През първото тримесечие средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 903 лв. и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. с 0.8%., съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток. В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2016 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след София (столица).  Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Професионални дейности и научни изследвания - с 27.9%, Операции с недвижими имоти - с 23.2% и Финансови и застрахователни дейности - с 18.2%. През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 5.2% спрямо първото тримесечие на 2015 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Професионални дейности и научни изследвания - с 32.8%, Строителство - с 31.5% и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - с 26.3%.
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2016 г. се увеличават с 1 386 души, или с 1.4% спрямо края на декември 2015 г., като достигат 103 564. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2015 г. най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности Други дейности - с 18.2%, Хотелиерство и ресторантьорство - с 11.5% и Култура, спорт и развлечения - с 11.5%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите Строителство - с 13.5%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 4.7% и Операции с недвижими имоти - с 4.3%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности, към края на март 2016, най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, съответно 33.2 и 13.2%.
В края на март 2016 г. наетите по трудово и служебно правоотношение са с 3 123 или с 3.1% повече, в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост - с 2 853 наети, Хотелиерство и ресторантьорство - с 346 наети и Транспорт, складиране и пощи - със 153 наети. В процентни изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство - с 12.7%, Култура, спорт и развлечения - с 10.7% и Други дейности - с 10.3%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2016 г. спрямо края на март 2015 г., както в абсолютно, така и в процентно изражение има в икономическа дейност Хуманно здравеопазване и социална работа - с 532 наети (7.8%).

 

Още новини