Начало Новини Актуално Стара Загора е домакин на работна среща на Европейската мрежа ECREIN (видео)

Стара Загора е домакин на работна среща на Европейската мрежа ECREIN (видео)

Актуално
ecrein Стара Загора

Стара Загора е домакин на работна среща на партньорите от мрежата ECREIN - европейски клъстери и региони за екоиновации и инвестиции в екологични дейности. Тема на срещата е Насърчаване на сектора на екопродукти и екоуслуги. Както вече Икономически портал на регион Стара Загора съобщи, усилията на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Гражданско обединение – Стара Загора и други организации и институции в региона за решаване на екологичните проблеми, доведоха до приемането на Старозагорска област в Европейската Мрежата ECREIN.

През миналата година изброените партнорски организации учредиха в Стара Загора Регионална екоплатформа.
Работната среща, в която участват всички партньори от 9 държави в ЕС, беше официално открита от областния управител на Стара Загора Йордан Николов.

Съпричастен съм към опазване на околната среда и оказвам подкрепа на всяка инициатива или политика, водещи до подобряване на средата, в която живеем. Убеден съм, че промишленото производство и чистата природа не са несъвместими понятия и мостът между тях са екоиновациите и инвестициите в екологични дейности и услуги, заяви Йордан Николов. Той добави, че включването на Стара Загора в мрежата за иновации и екоинвестиции е голям шанс за регион, защото са създадени възможности за обмяна на успешни европейски практики.

Председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора и координатор на Регионалната екоплатформа Олег Стоилов представи всички проекти с екологична насоченост, които Палатата е реализирала или подкрепила.

В хода на работната среща чуждестранните партньори презентираха свои практики и проекти в тази насока.
В Провинция Баден Вюртенберг, която представлявам, се ръководи от Зелено правителство и то е първото по рода си на регионално ниво в Германия. Независимо, че в близкото минало е имало твърде много насърчителни мерки за развитие на зелената индустрия, имаме приз, който всяка година се дава на екологично ориентирани фирми, съобщи Томас Щер от Министерство на околната среда на провинция Баден Вюртенберг, Германия.
Нашата провинция е много технологично развита и сме убедени, че това е бъдещето. Твърде оптимистично сме настроени, че ще бъдем водещ регион по екотехнологична индустрия. За това получаваме подкрепа и от правителството. този екомениджмънт трябва да бъде адаптиран във всички региони на Европа. затова обменяме опит и се учим взаимно един от друг. Много съм щастлив, че съм в България. Искам да се запозная с поличитеската обстановка, с икономиката и нейната ориентация. Също така искам да видя дали имате конкурентни предимства, които ние да взаимстваме. Съответно и ние да споделим нашите практики, които вие можете да приложите. сигурен съм, че ECREIN+ може да ви помогне, каза още Томас Щер.

В Лион работим по проект, който е насочен към малки и средни предприятия и той е силно работещ финансов инструмент, който подпомага фирмите, които произвеждат екопродукти и извършват екоуслуги и използват възобновяеми енергийни източници, съобщи Севрин Лашарм, координатор на Европейската Мрежата ECREIN.

Целта на работната среща в Стара Загора е да представим нашите успешни практики и инициативи. В регион Андалусия силно е развито производството на електричество от възобновяеми енергийни източници и по специално соралната енергия. Практиките, които имаме ще помогнат за изпълнението на стратегията 20/20/20, каза Мартин Торико от Министерство на околната среда на регион Андалусия, Испания.

Искаме, обаче, да обсъдим практики, които да насърчават всички производители, а не конкретен сектор. Да обменим информация с партньорите от Европейската мрежа дали съществуват инструменти, които да стимулират екоиндустрията.

В Испания, както казах, водещата тема е производство на енергия от алтернативни източници, но нямаме насърчителни програми за всички сектори. Имаме също така насърчителни мерки за опазване от горски пожари и залесяване, както и за популяризиране на екотуризма в световен мащаб. Например, производителите на саморазлагащи се торбички, които щадят природата, също не са финансово подпомогнати, обясни още той.

Ръководителят на Европейската мрежа ECREIN за България Красимира Соколова коментира ситуацията в нашата страна по отношение на екоинвестиции в индистрията.

За България екоиндустрията е новост. Малко фирми могат да си го позволят да направят подобни инвестиции, още повече, че няма финансови насърчителни мерки, съобщи Красимира Соколова.

Въпреки това, в Старозагорска област има добри примери, макар и малко. Работната програма на Регионалната екоплатформа е един такъв пример, тъй като е разработили инициативи в няколко области, като по-ефективно решаване на проблема с пластмасовите и каучукови отпадъци, негодни за употреба улуктроуреди и електроника и др.

 

Друг добър пример е проектът Европейско сътрудничество за европейски просперитет, който Търговско-промишлена палата изпълни в партньорството на Областна управа - Стара Загора и ръководството на провинция Терни, Италия. В неговите рамки се разработиха стратегии за използване на възобновяема енергия във всички общини в региона на Стара Загора, както и база данни на потенциала на всеки един от източниците.

Проф. Цанко Яблански от Тракийски университет представи проекта Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора. Той се реализира от голям екип от учени от висшето учебно заведение Проектът е на стойност 637 хил. евро и се осъществи с финансовата помощ на Норвежка програма за сътрудничество. Със средствата е оборудвана специализирана лаборатория в университета, която разполагат с най-модерната техника за изследване на наличие на тежки метали, и за анализ как различни замърсители влияят на въздуха, почвите, водите и живата природа.

В рамките на ECREIN + предстои анкетиране на бизнеса за неговата оценка за ефективността на политиките и финансовите инструменти за насърчаване на фирмите за производство на екопрокукти и екоуслуги, за създаване на екоиновации и за екологично поведение на фирмите.

Домакин на следващата среща на партньорите, която ще се проведе през ноември ще е регион Малополска.

ecrein Стара Загора ecrein Стара Загора ecrein Стара Загора ecrein Стара Загора
Видеото в сайта на youtube

Още новини