Начало Новини Актуално Становище: Устойчивост и дълга експлоатация в съответствие с екологичните изисквания за комплекс Марица-изток

Становище: Устойчивост и дълга експлоатация в съответствие с екологичните изисквания за комплекс Марица-изток

Актуално

Мини Марица-изток ЕАД е основен гарант за енергийната сигурност в страната. В днешните предизвикателни времена, комплексът има още по-съществено значение за икономическата стабилност на България. Най-голямото въгледобивно дружество е важна част от енергийния микс, особено на фона на несигурните доставки на природен газ в Европа и страната.

Мини Марица-изток ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на екологичните норми в България. Добивната дейност на Мини Марица-изток ЕАД се извършва посредством внедрени високотехнологични и енергоефективни техники и технологии. Инвестиционната програма на дружеството е насочена към подобряване и увеличаване на енергийната ефективност. С цел опазване на околната среда и повишаване качеството и количеството на флората и фауната в района, ММИ рекултивира и възстановява експлоатираните райони, при най-високи екологични норми и стандарти. Резултат от тази дейност са животинския и растителен свят на територията на комплекса.

Подобряването на екологията в района се отразява благоприятно на здравето и живота на хората и гарантира устойчивата работа на комплекса Марица-изток.

Лигнитните въглища, добивани в Мини Марица-изток са основната горивна компонента за централите от комплекса Марица-изток и производството на електроенергия в страната. Общата ни цел е електропроизводството, при максимално спазване на екологичните норми, без намаляване на мощности и при въвеждане на решения и инвестиции, които да подобрят екологичните показатели в региона.

Становището е изпратено от ръководството на Мини Марица-изток ЕАД 

Още новини