Начало Новини Актуално Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Актуално

EKБългарската търговско-промишлена палата принципно подкрепя проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)изготвен от Министерство на финанситеСъс законопроекта се предлага въвеждането на данъчни правила в съответствие с тези, установени с Директива (ЕС) 2016/1164 и Директива (ЕС) 2017/952, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане.

БТПП подготви коментар по някои от предложените промени, както и предложения за усъвършенстване на Проекта.

Според БТПП промените в ЗКПО, извършени въз връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2016/1164 и Директива (ЕС) 2017/952 са направени, без да се отчитат особеностите на българската данъчна система.

Поради това една част от тях просто няма да могат да се приложат, ако не се направят и други изменения, които да обусловят практическата полза от транспонирането.

Конкретен пример е с въведеното данъчно облагане при напускане. В една от хипотезите, данъчното облагане при напускане се прилага, когато данъчно задължено лице става местно лице за данъчни цели на друга юрисдикция. Това е възможно в държавите, в които данъчното местожителство на едно юридическо лице се определя от неговото място на ефективно управление, т. е. когато едно юридическо лице, регистрирано в България се управлява от Румъния, например, то престава да е местно лице на България за данъчни цели и следва да се счита за местно лице на Румъния. Това обаче в България е невъзможно, защото качеството на местно лице се определя не от мястото на ефективно управление, а от мястото на регистрацията. Въпреки че има някакви наченки на мислене в тази насока в ДОПК, стабилно решение на този въпрос в духа на преобладаващите европейски и ОИСР практики не е намерено.

БТПП многократно е предлагала по отношение на местните юридически лица да бъде въведен преобладаващият критерий в страните членки – мястото на ефективно управление. Готови сме и понастоящем да съдействаме, за да се създават действащи в практиката разпоредби, а не просто да се използват готови текстове от директивите, като задължението за транспониране се изпълнява само формално.

Всички коментари и предложения на БТПП по законопроекта в Становището ТУК

Още новини