Начало Новини Коментари Становище на БТПП относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Становище на БТПП относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Коментари

Във връзка с проекта на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 година и мотиви към него, Българската търговско-промишлена палата изразява следното становище: 

В ситуация на пандемията от COVID-19 считаме, че трябва да имаме стабилна и гъвкава здравна система, която да може да обслужва всички свои граждани. В тази връзка е необходимо да има яснота за бизнеса и гражданите къде и как може да се получат необходимите услуги, в случай на констатиране на заболяване от COVID-19.

Подкрепяме продължаващото запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8 на сто, но считаме, че следва да се изравни делът на осигуровки, плащани от работодателите и тези от работниците/служителите (50/50).

Бихме желали, предвид пандемията от COVID-19, да се формулират мерки, които да ограничат разпространението на болестта, но да не се подлага под натиск бизнеса в извършване на ежедневната си дейност, когато са налице необходимите хигиенни мерки.

Действително в условията на пандемия е необходимо да се увеличат средствата, но увеличаването на дела им в здравеопазването трябва да е съпроводено с мерки за реформирането й, вкл. и за повишаване на контрола върху разходването. В противен случай увеличаването на посоченото финансиране няма да има за резултат подобряването на здравословното състояние на гражданите и снижаване на смъртността.

Едновременно с това изразяваме следните резерви към някои от заложените параметри:

Увеличаване на средства в здравеопазването спрямо миналогодишния бюджет, поради сложната здравна обстановка в страната и липсата на здравен персонал, трябва да са придружени с ефективни методи при използването на публичните разходи в здравния сектор и строг контрол в здравеопазването. Използваната методика за разходване на тези средства за справяне с пандемията и осигуряването на необходимите лекарства и персонал за болниците, трябва да е целесъобразна, тъй като бюджет 2021 е съпътсван със сериозен дефицит на държавния бюджет.

Закъснелите реформи в здравеопазването като въвеждането на личното електронно здравно досие и липсата на регулации във фиктивното извършване на здравни услуги и фалшивите болнични, са само част от проблемите, които допринесоха за сериозните проблеми в системата на здравеопазването и недостига на персонал и средства. Отново припомняме, че е необходимо да се работи за прилагане на последната 11-та ревизия на Международната класификация на болестите, МКБ-11 (ICD-11) на СЗО. МКБ-11 унифицира създаването, кодирането и използването на информация за новите диагностични и терапевтични процедури, осигурява съвместимост със съвременните електронни здравни приложения и информационни системи с цел пресичане на злоупотребите с краткосрочните обезщетения за временна нетрудоспособност, инвалидните пенсии, придобиване на права за социални помощи и услуги, и скъсяване на средния ефективен трудов живот.

По отношение на разпределението на увеличените средства по направления, считаме че следва да се даде по-голяма тежест на финансирането на извънболничната помощ и увеличаване на броя и обема на профилактичните прегледи - практики, които се финансират приоритетно в много държави, защото всеизвестен е фактът, че за постигането на по-добро здраве за гражданите основна роля има интегрираната профилактика, превенцията и ранната диагностика. Считаме, че съотношенията на средствата, които се дават по отделните пера, трябва да са еднакви с тези на ЕС.

Според БТПП решаването на проблемите в здравеопазването включва мерки като:

• въвеждане на електронно здравеопазване;

• преразглеждане на заплащането по клиничните пътеки;

• ограничаване на фалшивите болнични и нереално извършените здравни услуги;

• контрол и целесъобразно разпределение на средствата за болниците;

• използването на утвърдени международни идентификационни номера при създаването на регистри в страната;

• засилен контрол срещу злоупотребите при лекарствата;

• увеличаване на профилактиката;

• задържане на квалифицираните български лекари и медицински персонал в страната.

БТПП подкрепя проекта, като представя бележки, допълнения и препоръки - виж текста на Становището ТУК

Още новини