Начало Новини Актуално Standard&Poor's повиши кредитния рейтинг на България до 'BBB' с положителна перспектива

Standard&Poor's повиши кредитния рейтинг на България до 'BBB' с положителна перспектива

Актуално

Standard&PoorsМеждународната рейтингова агенция S&P Global Ratings повиши дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута до 'BBB/A-2' от 'BBB-/A-3'. Перспективата пред рейтинга е положителна.

Повишението на рейтинга е в резултат на устойчивото развитие на икономиката на България,без натрупванена макроикономически дисбаланси. Фискалните и външните баланси на страната са силни, а напредъкът по присъединяването към Механизма на валутния курс II (ERM II) е стабилен. Положителната перспектива пред рейтингаотразява очакванията на анализаторите от S&P GlobalRatings,че прогресивно укрепващата фискална и външна позиция на България ще продължи, като страната ще се развива устойчиво в условия на по-слаба външна икономическа среда. 

Според рейтинговата агенция страната е изпълнила своите ангажиментипо Плана за действие за присъединяване към ERM II и Банковия съюз, но също така S&P отбелязва, че окончателното решение за това не е изцяло под неин контрол.

Институционалната конвергенция е напреднала. Осъществени са законодателни промени в областта на макропруденциалниянадзор и правомощията на централната банка. Подобрена е рамката по несъстоятелността, управлението на държавните предприятия, надзора в небанковия финансов сектор и рамката за борба с изпирането на пари.

Факторите, които биха довели до повишаване на рейтинга,са продължаващостабилно икономическо развитие, без влошаване на постигнатия фискален напредък,или ако позицията на външния сектор на страната се подобри над очакванията на S&P GlobalRatings. Рейтингът също може да бъде повишен, ако България извърши допълнителни  структурни и институционални реформи, например по пътя си към приемане на еврото. Рейтинговата агенция би преразгледала перспективата до стабилна, ако се наблюдава натиск по линия на външно финансиране или се натрупат значителни макроикономически дисбаланси.

Пълното съдържание на прессъобщението на S&P GlobalRatings можете да видите тук

Още новини