Начало Новини Актуално Станциите край полигона пак "зациклиха"!?

Станциите край полигона пак "зациклиха"!?

Актуално

Измервателната станция на РИОСВ - Стара Загора, дислоцирана в близост до полигон "Змейово" - в село Ръжена, пак се повреди в почивните дни!? Това е вторият случай в рамките на две седмици...

На 13 февруари т.г. (събота) в 11 и 12 часа станцията в Ръжена е регистрирала залпово нарастване на азотните оксиди. В Системата за контрол качеството на атмосферния въздух са отчетени две ВАЛИДНИ СТОЙНОСТИ - 1338,637 МИКРОГРАМА НА КУБ.М АЗОТНИ ОКСИДИ (в 11 часа), при пределнодопустима концентрация от 230 микрограма и алармен праг - 400 микрограма, и 1529,607 МИКРОГРАМА НА КУБ.М АЗОТНИ ОКСИДИ (в 12 часа).
Следобед на 13 февруари "Старозагорски новини" не успя да намери смислен отговор от институциите - какво се е случило в Ръжена. Още повече, че военните се кълнат, че на полигон "Змейово" в събота и неделя не се извършват никакви дейности.
Привечер същия ден в сайта на РИОСВ - Стара Загора, се появи следната информация:
"Стойностите на азотен диоксид, отчетени от автоматичната измервателна станция в село Ръжена в 11.00 и 12.00 часа на 13 февруари т.г., съответно 1338 и 1529 микрограма на кубичен метър, са с невалиден статус. Това установиха експертите на Регионална лаборатория - Стара Загора, при извършена проверка на работата на станцията, на място. Причината е в НИСКИЯ ПРОЦЕНТ СВЕТЛИНА НА ПРЕМИНАВАЩИЯ МОДУЛ. Към 17.00 часа няма промяна в условията на работа на системата. Качеството на атмосферния въздух в село Ръжена, на 13 февруари, се контролира чрез преносима апаратура от специалистите на "Гражданска защита" - Стара Загора...
Измерваните показатели са: серен диоксид, азотен диоксид, метан, хлороводород, циановодород, амоняк и изобутилен. Към 17.00 часа не са отчетени превишения на нормите по тези показатели."(!?)

Проверката на "Старозагорски новини" обаче установи, че "Гражданска защита" е започнала да мери след 15.00 часа на 13 февруари. Тоест минимум три часа след регистрираните надпрагови стойности на азотните оксиди. А и първите заверени стойности на азотни оксиди след залпа се появяват чак в 19.00 часа. И това не дава отговор на въпроса какво се е случило по обяд в/или край Ръжена. И още:

Какво става със станциите край полигона!?

Това не е първият инцидент със станциите край полигон "Змейово" след визитата на двамата министри Нона Караджова и Николай Младенов в Старозагорско (които се произнесоха, че точно данните на станциите край Ръжена и Остра могила са основният мотив за оневиняването на полигон "Змейово" като замърсител на Стара Загора в големите обгазявания в края на миналата година).
На 31 януари т.г. станцията в Остра могила отчете също две залпови стойности на азотни оксиди, а тази в Ръжена -наднормени стойности на фини прахови частици. И в двата случая стойностите бяха регистрирани като ВАЛИДНИ. А от РИОСВ излязоха с обяснение, че "данните са девалидирани" заради "съществуващия нисък процент на светлина в преминаващия модул".
Засега не е известно какво намалява светлината в преминаващия модул на двете станции край полигона и дали причината е техническа или човешка намеса? Въпросът не е риторичен, още повече, че двете станции, според съобщение на РИОСВ, са проверени и калибровани на 27 и 28 януари тази година. И въпреки това те показват залпови стойности на азотни оксиди. А също и минусови - на 11 и 12 февруари в Остра могила (-1,978 микрограма на кубичен метър и -1,785 микрограма). Вярно е, че тези стойности са отчетени като невалидни, но това е първият прецедент на регистрирани минусови стойности, откакто съществува Системата за контрол качеството на атмосферния въздух от 2006 г. (Б.р. Един такъв имаше на полигона през 2006 г., но тогава минусовите данни провокираха смях сред представителите на гражданското общество, посетили военната обител).
Сега проблемът е доста сериозен и за да бъде решен, явно трябва да се намеси прокуратурата. И тя да изисква отговор от специалистите от частната фирма, занимаваща се с калиброването на станциите, и от тези в Регионалната лаборатория - Стара Загора, какво става с въпросните станции, кой и как ги замъглява и дали след калибровката не са били пипани...

Още новини