Начало Новини Актуално Станциите край полигон Змейово продължават да отчитат фосген

Станциите край полигон Змейово продължават да отчитат фосген

Актуално

Двете измервателни станции на РИОСВ - Стара Загора, разположени край полигон "Змейово" - в селата Остра могила и Ръжена, продължават да отчитат наличие на фосген в атмосферния въздух. Максималните стойности на задушливото бойно отровно вещество през вчерашния ден са регистрирани в 6.00 часа сутринта, като в Остра могила станцията е отчела 0.65 микрограма на куб.м, а тази в с.Ръжена - 0.60 микрограма.

Тези стойности са под пределнодопустимите концентрации, определени от Наредба No 14 (средноденонощна от 10 микрограма на куб.м), но самото им наличие в атмосферния въздух на две села провокира въпроса - кой е източникът им, пише вестник Старозагорски новини.
Със сигурност те не са нормална съставка на въздуха, а военната наука сочи, че са били използвани през двете световни войни, а от 1993 г. производството и използването им е забранено с Конвенция на ООН.
За замерени стойности на фосген в с.Остра могила за пръв път "Старозагорски новини" съобщи на 19 февруари т.г. Вместо отговор на въпроса, откъде са дошли в атмосферния въздух, от РИОСВ - Стара Загора, същия ден съобщават в сайта си: /цитатът е дословен/
"През изминалите две денонощия автоматичните анализатори не са регистрирали превишения на нормите от двата пункта в Ръжена и Остра могила по основните контролирани атмосферни замърсители, както и по специфичните като фосген и циановодород, хлороводород, хлор. Няма отчетени превишения по същите показатели и от автоматичния пункт за контрол на въздуха на Министерството на отбраната."
Какво показва станцията на МО на полигон "Змейово", знаят само военните оператори и РИОСВ, тъй като данните й не са достъпни до широката общественост. Станциите край полигона обаче вчера показваха наличие на всички "специфични" замърсители на околната среда - фосген, циановодород, хлор и хлороводород.
Нещо повече: във вчерашния неделен ден, станцията на Остра могила отчете наднормени стойности на фини прахови частици. Те са регистрирани сред 1.00 часа.
Според Изпълнителната агенция по околната среда, източниците на фините прахови частици са промишлеността, енергетиката, транспортът и битовото отопление. Нито един от тези цитирани източници, включая и битовото отопление (предвид високите температури в събота срещу неделя) не се вписва в официалното обяснение за наднормените стойности на фините прахови частици в старозагорското село.
Най-голямото неизвестно към днешна дата обаче е фосгенът, чийто източник остава неизвестен. И най-вероятно неговото идентифициране може да даде отговор на въпроса кой обгазява Стара Загора и региона. Както и да хвърли светлина върху секретните договори, сключвани от предходни правителства за внос от чужбина на стари боеприпаси, за съществуването на които призна зам.-министърът на отбраната Валентин Радев.

Още новини