Начало Новини Актуално Средствата за обезщетения при наводнения са изчерпани

Средствата за обезщетения при наводнения са изчерпани

Актуално
Наводнения

Одобрени са проекти на 75 общини, свързани с превенция на наводненията, на обща стойност 73 млн. лв. Това е целият ресурс, предвиден за реализиране на такива мерки по Оперативна програма Регионално развитие. Това съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на подписване на договори по смеха Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации с кметовете на 41 общини.

С одобрените днес средства общият размер на сключените договори по оперативната програма вече е над 1 760 млрд. лв., а размерът на договорената финансова помощ достига над 1 860 млрд. лв. или 60% от ОПРР. Това означава, че имаме реално средства, които са инвестирани в общините за подобряване на тяхната инфраструктура, коментира зам.-министър Павлова, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Безвъзмездната финансова помощ по схема Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации по подписаните днес 41 договора възлиза на 40,5 млн. лв. Дейностите, които ще се изпълняват включват корекции на реки, изграждане на защитни диги или крайбрежни стени по речните и морските брегове, охранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от повърхностни води и др., както и изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретензионни обеми, бентове, водоеми и др., които са част от инфраструктура за защита на населени места от наводнения.

Заради подобрения капацитет на общините при подготовката на проекти само 7 от подадените проектни предложения по схемата са отхвърлени, отбеляза зам.-министър Павлова. Останалите 43 са преминали етапа на одобрение. Това е причината да имаме толкова много проекти в списъка на чакащите, допълни тя. Поради недостиг на финансов ресурс проекти на 2 големи и 35 малки общини не са получили финансиране, допълни ръководителят на Управляващия орган на ОПРР.

Още новини