Начало Новини Актуално Средногодишната инфлация в България за 2010 г. е 3%

Средногодишната инфлация в България за 2010 г. е 3%

Актуално
3% инфлация за 2010 г.

Отчетената в края на 2010 г. инфлация е 4.4%, а средногодишната й стойност за периода януари-декември 2010 г. спрямо същия период на 2009 г. е 3%, сочат данните на НСИ, публикувани на сайта на Министерството на финансите (МФ). Сравнени с прогнозите на международните финансови институции и независимите анализатори, официалните данни са най-близо до прогнозираните от МФ.

В доклада към бюджета за 2011 година МФ заложи инфлация от 4.5% в края на годината и прогнозна средногодишна инфлация от 3.2%. 
Динамиката на международните цени е с основен принос за инфлацията в България през 2010 година.
Възстановяването на равнищата на международните цени на суровините през 2010 г. имаше значителен принос за ръста на цените при хранителните и енергийните стоки в България. Допълнителен фактор за цените на суровините от внос бе и номиналната обезценка на еврото спрямо щатската валута.
Вътрешното търсене през изминалата година не беше проинфлационен фактор. В резултат на това инфлацията при нехранителните стоки и услуги (базисна инфлация) беше сравнително ниска - 0.4% в края на 2010 година.
Данните за инфлацията за 2010 г. са изчислени по хармонизирания индекс на потребителските цени, който се използва за икономически сравнения в рамките на ЕС.

Още новини