Начало Новини Актуално Средната работна заплата за декември 2011 г. в Старозагорска област е 792 лева

Средната работна заплата за декември 2011 г. в Старозагорска област е 792 лева

Актуално
НСИ

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2011 г. намаляват с 2 978, или приблизително с 3% спрямо края на септември 2011 г., като достигат 100 104. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности Селско, горско и рибно стопанство - с 13%.

Почти във всички други икономически дейности намалението е с от 2 до 5%, съобщиха от Статистическо бюро - Стара Загора.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - съответно 31,7 и 14,6%.

В края на декември 2011 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 4 322, или с 4,1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите спрямо декември 2010 г., се наблюдава в икономическите дейности: Операции с недвижими имоти - с 57,6%, Транспорт, складиране и съобщения - с 21,0%, и Професионални дейност и научни изследвания - с 20,2%.

През четвърто тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо трето тримесечие на 2011 г. с 3,3% и достига до 742 лева средно за тримесечието. По месеци се разпределя по следния начин: за октомври е 715 лв., за ноември - 719 лв. и за декември 2011 г. - 792 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо нарастване на средната месечна работна заплата спрямо третото тримесечие, са: Култура, спорт и развлечения - с 23,9% и Образование – с 12,5%.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора нараства с 8,3% спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности Култура, спорт и развлечения - с 62,4%, Добивна промишленост – с 22,7% и Операции с недвижими имоти - с 21,2%.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 15%, а в частния сектор - с 3,8%.

Още новини