Начало Новини Актуално Средната работна заплата в област Стара Загора е близо 700 лева

Средната работна заплата в област Стара Загора е близо 700 лева

Актуално
заплата лева

Заплатите в България са най-ниски в ЕС, това е известно на всички, но през периода 2004 - 2008 година те всяка година отбелязваха ръст. Например средната заплата за страната през 2009 г. е 591 лева, което означава номинален ръст от 8.5% и реално покачване с 5.5 на сто в сравнение с 2008 година. В обществения сектор се отчита увеличение с 9.2% и реално с 6.2 на сто, като е достигнато равнище от 711 лева.

За частния сектор е изчислена средна заплата от 547 лева, или със 7.3% повече от 2008 г. и 4.3% в реално изражение.

През кризисната 2009 г. се прекъсва тенденцията на двуцифрен номинален ръст на средните заплати на национално ниво, характерна за последните пет години. Реалното изменение за 2009 г. е все пак с положителен знак, като е съизмеримо или малко по-ниско от постигнатото през предходните няколко години. Сбъднаха се предварителните очаквания, че нарастване на средната заплата може да се постигне благодарение преди всичко на последователно и трайно свиване на заетостта. Концентрирането единствено върху положителния ръст на средната заплата за страната не подпомага обективността, ако не се държи сметка за по-важната и драматична последица от кризата през 2009 г. – проведените съкращения и заложеното ново редуциране през текущата и следващите години.

Какво ще се случва през следващите две години? Няма засега добри новини. По отношение на бюджетните заплати решението на кабинета е повече от ясно – от 1 януари 2011 година се запазват достигнатите досега нива на минималните и максималните размери на основните възнаграждения на работещите в държавната администрация, регламентирани в Постановление номер 67 от 2010 година. Увеличение на индивидуалните основни месечни заплати до максималния размер за съответната длъжност ще е възможно при намаляване на числеността на служителите.

За 2012 -1013 година политиката по доходите в бюджетната сфера ще се осъществява съобразно реформата за заплащане, като през 2011 и 2012 тя ще се осъществява в рамките на достигнатите средства за заплати през 2010 година, информира economynews.bg.

Инфлация през първите три месеца на 2011 година постави правителството в неочаквано в среда за искания за ръст на минималната работна заплата от 240 лева на 270 лв. дори 290 лева. Дори от средата на бизнеса се появиха сигнали за бъдещ ръст от 10% на заетите в частния сектор. Дали обаче това ще стане реалност, предстои да се види. Засега ситуацията не обещава никакви радикални движения по отношение на политика на доходите.

Данните, които са в интерактивните графики дават представа за положението със заплащането на труда за момента и вероятно то няма да се промени съществено през следващата година.

Още новини