Начало Новини Актуално Средната цена на птичето месо в ЕС през първите пет месеца на 2010 г. е между 156,23 евро до 163,66 евро за 100 кг.

Средната цена на птичето месо в ЕС през първите пет месеца на 2010 г. е между 156,23 евро до 163,66 евро за 100 кг.

Актуално

цениВ рамките на ЕС от началото на 2010 г. тенденцията за развитието на цените на яйца за консумация се определя като низходяща, а на замразеното бройлерно месо грил - като възходяща. За първото тримесечие на 2010 г. цените  на яйцата в ЕС постепенно нарастват и от 137,68 евро/100 кг достигат 141,99 евро на 100 кг.

От месец април започва намаление и цените на яйцата през м. юли достигат най-ниската си стойност за последните три години.
През юли 2010 г. цената на яйцата  в ЕС е намаляла с 14,5 % спрямо същия период на 2009 г. Идентична е ситуацията на пазара на яйца и в България, като за същия период намалението е с 23,5%.
Средната цена на яйцата за консумация през месец юли като цяло за ЕС е 95,59 евро/100 кг, а за България – 84,11 евро/100 кг. или 164,70 лв. за 100 кг без ДДС. За същия месец Германия, Полша и Унгария отчитат по-високи цени на яйцата /Германия – 87,04 евро/100 кг, Полша – 113,21 евро/100 кг и Унгария – 101,04 евро/100 кг/, а Румъния и Холандия значително по-ниски от средноевропейските и нашите, и са съответно 68,75 евро/100 кг и 49,40 евро/100 кг. Към началото на м. август  средната цена на яйца за консумация  като цяло за Общността е 96,14 евро/100 кг, а за България- 87,61 евро/100 кг, или 171,35 лв/100 кг. без ДДС.
Средната цена на птичето месо в ЕС през първите пет месеца на 2010 г. варира от 156,23 евро/100 кг до 163, 66 евро/100 кг., а от м юни се наблюдава постепенно увеличение. В сравнение с 2009 г. цената на бройлерното месо към началото на м. август 2010 г., както в ЕС, така и у нас е с 0,1% по-ниска. За ЕС цената на бройлерното месо през м. юли е 171,88 евро/100 кг, а за България е 140,82 евро/100 кг или 275,41 лв./100 кг без ДДС. Повечето страни от Общността имат по-високи цени от тези в България, като изключение правят Полша и Великобритания, където цените са съответно 129,16 евро/100 кг и 137,99 евро/100 кг. В началото на м. август за ЕС цената на птичето месо е 176,50 евро/100 кг, а за България – 141,42 евро/100 кг или 276,59 лв./100 кг без ДДС.
Цените на яйцата за консумация и на птичето месо са на база информация от центровете за опаковка на яйца и от кланиците.

Още новини