Начало Новини Актуално Средната цена на едро на олиото в страната е 2,67 лева

Средната цена на едро на олиото в страната е 2,67 лева

Актуално
Олио

През изминалата седмица, на пазара на рафинираното слънчогледово олио средно за страната се наблюдават незначителни ценови изменения. При търговията на едро и на дребно в големите търговски вериги (ГТВ) е налице леко понижение на стойностите, докато в другите търговски обекти (ДТО) цените на олиото бележат незначително повишение, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. 

През последната седмица регистрираната средна цена на едро на слънчогледовото олио е 2,67 лв./литър. Спрямо предходната седмица средно за страната се отчита понижение с 0,7%. По области, цените на едро на слънчогледовото олио са в диапазона от 2,55 лв./литър до 2,78 лв./литър, като най-ниски стойности са регистрирани във Варна, а най-високи в Русе.

Колебания в цените се наблюдават в по-голямата част от областните центрове. В девет от областите се отчита понижение на цените, като най-съществено е изменението във Варна, Добрич, Сливен и София (с по 1,9%). Повишение на ценовите нива на олиото в борсите на страната има в четири области, най-значително в Ямбол (2,8%).

При търговията на дребно цените на рафинираното олио в големите търговски вериги (ГТВ) са в границите от 2,74 лв./литър (Шумен) до 3,22 лв./литър (Варна и Перник). Вследствие на отчетените по-ниски цени на олиото в областите София (с 3,1%) и Хасково (с 1,7%) средната цена за страната в големите супермаркети регистрира леко понижение (под 1%). Цената на едро в Стара Загора е 2,69 лв., в големите търговски вериги е 3,08 лв., а в другите търговски обекти литърът се предлага по 3,10 лв.

В другите търговски обекти (ДТО) средната цена за страната на слънчогледово олио отбелязва незначително повишение. По области, олиото се предлага в по-малките магазини на цени от 2,90 лв./литър (Сливен и Ямбол) до 3,38 лв./литър (София). Изменение на цените спрямо предходната седмица се отчита единствено в област София – повишение със 7,8%.

Средно за страната цените на рафинираното олио в големите супермаркети са по-ниски от тези в останалата магазинна мрежа, като разликата достига до 0,42 лв./литър (Добрич).
Най–голям е маржът между цената на едро и цената на дребно в ГТВ във Варна (0,67 лв./литър), а в ДТО - в София (0,75 лв./литър).

Още новини