Начало Новини Актуално Справедливо и опростено данъчно облагане: Европейската комисия предлага нов пакет от мерки, които да допринесат за възст

Справедливо и опростено данъчно облагане: Европейската комисия предлага нов пакет от мерки, които да допринесат за възстановяването и растежа в Европа

Актуално

EKДнес Европейската комисия прие амбициозен нов данъчен пакет, за да гарантира, че данъчната политика на ЕС подпомага икономическото възстановяване и дългосрочния растеж на Европа. Пакетът се основава на двата стълба - справедливост и опростеност. Справедливото данъчно облагане остава основен приоритет за Европейската комисия като средство за защита на публичните приходи, което ще играе важна роля за икономическото възстановяване на ЕС в краткосрочен план и за просперитета на Съюза в дългосрочен план.

Целта на днешния пакет е да се повиши данъчната справедливост чрез засилване на борбата с данъчните злоупотреби, ограничаване на нелоялната данъчна конкуренция и увеличаване на данъчната прозрачност. Успоредно с това пакетът е насочен към опростяване на данъчните правила и процедури, за да се подобри средата за предприятията в целия ЕС. Това включва премахването на данъчните пречки и административната тежест за данъкоплатците в много сектори, така че предприятията да могат по-лесно да процъфтяват и да се разрастват на единния пазар.

Днешният данъчен пакет се състои от три отделни, но свързани инициативи:

В Плана за действие в областта на данъчното облагане са представени 25 отделни действия за опростяване на данъчното облагане, така че то да стане по-справедливо и по- добре адаптирано към съвременната икономика през следващите години. Тези действия ще улеснят честните данъкоплатци чрез премахване на пречките на всеки етап - от регистрацията до докладването, плащането, проверката и уреждането на спорове. Планът за действие ще помогне на държавите членки да използват потенциала на данните и новите технологии, да подобрят борбата с данъчните измами, да подобрят спазването на законодателството и да намалят административната тежест.

С предложението относно административно сътрудничество (Директива относно административното сътрудничество - ДАС 7) се разширяват правилата на ЕС за прозрачност в областта на данъчното облагане, за да обхванат цифровите платформи, така че търговците на стоки или услуги на платформи също да плащат своя справедлив дял от данъците. Това ново предложение ще гарантира, че държавите членки извършват автоматичен обмен на информация относно приходите, генерирани от продавачите на онлайн платформи. С предложението също така се укрепват и изясняват правилата в други области, в които държавите членки работят заедно за борба с данъчните злоупотреби, например чрез съвместни данъчни одити.

Съобщението относно доброто управление в областта на данъчното облагане се съсредоточава върху насърчаването на справедливото данъчно облагане и ограничаването на нелоялната данъчна конкуренция в ЕС и в международен план. За тази цел Комисията предлага реформа на Кодекса за поведение, който се занимава с данъчната конкуренция и се стреми да разреши проблема с вредните данъчни практики в ЕС. Чрез съобщението се предлагат и подобрения в списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие, в който попадат държави извън ЕС, които отказват да спазват международно приетите стандарти. Засега това насърчаваше третите държави да приемат стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, но е необходимо да се направи повече. В съобщението се очертава и подходът на ЕС за съвместна работа с развиващите се страни в областта на данъчното облагане в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Днешният пакет е първата част от всеобхватна и амбициозна програма на ЕС в областта на данъчното облагане за следващите години. Комисията ще работи също така за нов подход към данъчното облагане на предприятията за 21-ви век, за да се отговори на предизвикателствата на цифровата икономика и да се гарантира, че всички мултинационални дружества плащат справедлив дял. В контекста на Зеления пакт Комисията ще направи предложения, за да гарантира, че данъчното облагане подкрепя целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Този многостранен подход за реформиране на данъчното облагане в ЕС има за цел данъчното облагане да стане по-справедливо, по-екологосъобразно и адаптирано за съвременната икономика, като по този начин се допринесе за дългосрочен, устойчив и приобщаващ растеж.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Сега повече от всякога държавите членки се нуждаят от сигурни данъчни приходи, за да инвестират в хората и предприятията, които най-много се нуждаят от това. Същевременно трябва да премахнем данъчните пречки и да улесним предприятията от ЕС да правят иновации, да инвестират и да се разрастват. Днешният данъчен пакет ни води в правилната посока, като ни помага да направим данъчното облагане по- справедливо, по-удобно и адаптирано към нашия цифров свят.

Комисарят, отговарящ за икономиката, Паоло Джентилони, заяви: Справедливото данъчно облагане е трамплинът, който ще помогне на нашата икономика да се оттласне след причинения от кризата спад. Почтените граждани и предприятията трябва да бъдат улеснени, когато плащат данъците си, а на измамниците трябва да бъде по-трудно. Тези предложения ще помогнат на държавите членки да осигурят приходите, които са им необходими, за да инвестират в хората и инфраструктурата, като същевременно създадат по-добра данъчна среда за гражданите и предприятията в цяла Европа.

За повече информация Допълнителна информация можете да намерите на следния адрес

Още новини