Начало Новини Актуално Спортни инициативи за интегриране на маргинализирани етнокултурни общности в българското общество

Спортни инициативи за интегриране на маргинализирани етнокултурни общности в българското общество

Актуално

EKНа 3 октомври Търговско-промишлена палата - Стара Загора бе домакин на дискусионен форум, организиран в рамките напроект „Спорт”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Основната цел на проведеното събитие бе публично обсъждане на разработения в рамките на проекта„Механизъм за спортни инициативи, насочен към интегрирането на маргинализираните етнокултурни общности в българското общество с акцент върху ромите и мигрантите”.Темата предизвика голям интерес и активно участие на директори и учители, представители на НПО: „Етносвят България”, СНИ „Свят без граници”, Фондация „Дон Боско България”, Фондация „Истински хоризонти”, Фондация „Мисия Криле”, треньори на спортни клубове, служители на общината и РУО „Стара Загора” и др.

По време на форума д-р Камелия Петкова от ИИОЗ - БАН и Васил Чобанов от БТПП запознаха аудиторията с някои основни резултати от проведените в рамките на проекта серия социологически количествени и качествени изследвания, проведени сред 817 фирми, сред 408 граждани от градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Враца, Плевен, Габрово, Разград, Ямбол.

Отчетени бяха съществуващите предизвикателства пред спортните клубове и училищата по въпросите свързани с възможността ромски деца/ младежи и мигранти да бъдат успешно интернирани в българското общество чрез спорт. По време на форума бяха дискутирани основните тенденции, приоритети и насоки за действия, с оглед превръщането на спорта като стимулатор, съдействащ за неутрализиране на различия между етносите, за създаването на приятелства и за възпитаването на различните етноси в дух на уважение един към друг.

С активното съдействие на г-н Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата- Стара Загора, участниците във форума дадоха предложения и се обединиха около идеята, че спортът би могъл да способства за интеграцията на ромите и мигрантите в българското общество, но е нужно да се работи по-активно в няколко основни направления: от една страна нужно е да бъде осъществен един по-ефективен диалог между училищата, спортните клубове и неправителствени организации, работещи по проблемите на целевите групи, с цел постигане на едни по-видими резултати.

Споделена беше идея да се работи по-активно с ромските семейства, с оглед осъзнаване на възможностите, които спортът предлага за развитието на техните деца. В хода на дискусията участниците се обединиха и около идеята да се стимулира по-активно изграждането на спортни центрове и инфраструктура не само в кварталите с преобладаващо ромско население, но и в училищата, с цел мотивиране на талантливи ромски деца за активни занимания със спорт.

 t4

t3

 

Още новини