Начало Новини Актуално Спират временно неизрядни производители на зелена енергия

Спират временно неизрядни производители на зелена енергия

Актуално

Министър Василев спешни мерки енргетикаСлед консултации с участниците в енергийната система, изготвихме седем спешни мерки за стабилизирането й. Те са краткосрочни и няма да решат трайно проблемите в отрасъла, но ще поставят началото на този процес. Това каза на брифинг пред медиите министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.

По неговите думи енергетиката в момента е неефективна – има свръхкапацитет и свръхпроизводство. Инсталираните мощности (12 000 МВт) са около два пъти и половина повече от консумацията в страната (4 700 МВт) и износа (максимум 300 МВт). През следващите месеци ще работим усилено за повече прозрачност и стабилност на енергийната система, подчерта Василев, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.

Първата от набелязаните мерки предвижда производителите на енергия от възобновяеми източници – фотоволтаици и ветрогенератори, които са били в нарушение на закона, да бъдат спрени временно докато изпълнят нормативните изисквания. Около 40% от фотоволтаичните и ветроцентралите не подават информация в реално време към Централното диспечерско управление за произведената от тях електроенергия. Това създава изключително големи трудности при управлението на системата, особено при свръхпроизводство, подчерта министър Василев.

Друго предложение на МИЕТ се отнася до промяна в правилата за изкупуване на енергията, произведена от заводските централи. В момента те продават по преференциални цени цялата своя продукция, а си купуват обратно от доставчика количествата, необходими за собствените им нужди. Тази практика изкривява пазара и е в нарушение на европейските директиви, отбеляза министър Василев. Би следвало общественият доставчик да изкупува само остатъчната енергия на заводските централи, а не цялото количество, защото във втория случай всички потребители субсидират чрез сметките си за ток това производство. По думите на министър Василев подобна субсидия се равнява на около 50 млн. лева годишно.

Според третата спешна мярка ЕСО трябва да предложи редуциране на количеството студен резерв до септември 2013 г. от сегашните 1040 МВт на 840 МВт. Това са мощности, необходими за евентуални екстремни ситуации в системата, за които се плаща, независимо дали работят или не. Консумацията в момента е значително намалена и за енергийната система са необходими по-малко такива мощности, каза Василев. По неговите думи студеният резерв трябва да се формира на база на търг по изискванията на Закона за енергетиката.

Електроенергийният системен оператор трябва да предложи технически издържана и правно допустима възможност за премахване на ограниченията за износ към Турция – това е четвъртата от комплекса спешни мерки за стабилизиране на енергетиката. В момента южната ни съседка не е част от общоевропейската енергийна мрежа и поради технически и административни причини има наложени ограничения. МИЕТ работи с европейските си партньори, НЕК, ЕСО и ДКЕВР, за да се регламентира механизъм за  премахване на тези ограничения. Очаква се регулаторът да преразгледа и таксата за пренос, което също ще стимулира износа.

До 15 април ще бъдат изготвени наредбите, които да въведат реален балансиращ пазар на електроенергия в страната. Съгласие за това вече е постигнато между МИЕТ и ДКЕВР, стана ясно от думите на министър Василев. Това е първата стъпка към либерализация на пазара, изисквана според правилата на Третия енергиен пакет. Според сегашната ситуация отклоненията от предварително обявения график за производство на електроенергия се поемат от НЕК и се плащат от всички потребители. С предлаганата промяна всеки производител на ток трябва да подава точни разчети за бъдещото си производство и ако не ги спази – да поеме сам допълнителните разходи за балансиране на системата.

Според последната от предлаганите мерки ДКЕВР трябва да изготви механизъм за точно определяне и контрол на количествата електрическа енергия, формиращи квотата за обществен доставчик – квотни централи, обществен доставчик и крайни снабдители. В момента цената не се формира на база на най-евтините доставчици. Наследени са договори за изкупуване на енергия на значително по-високи цени, отбеляза министър Василев и допълни, че темата ще бъде обект на първия обществен съвет по енергетика.

Още новини