Начало Новини Актуално Спирането на Брикел повлича още три ТЕЦ-а

Спирането на Брикел повлича още три ТЕЦ-а

Актуално
Брикел - Гълъбово

Работата на още три топлоелектрически централи от региона -ТЕЦ Енел Марица Изток 3, ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово и ТЕЦ Марица 3 - Димитровград, е поставена под въпрос, ако бъде изпълнена заповедта на министър Нона Караджова и Брикел спре.

Това означава да няма електроенергия на площадката му, което ще доведе до спиране на електрозахранването на помпената станция на ТЕЦ "Енел Марица Изток 3", а след няколко часа и работата на централата. Без електрозахранване ще остане и съседното дружество "Енергоремонт". Ще спре и помпената станция, собственост на "Брикел", което ще доведе до падането на нивото на водата на язовир "Розов кладенец". Това пък ще доведе до негативни последствия за ТЕЦ "Енел Марица Изток 3" и ТЕЦ "AES Гълъбово". Без суровина ще остане ТЕЦ 3 - Димитровград, който се захранва с брикетируеми въглища от "Брикел". Това разясни накратко вчера пред медиите изп.директор на гълъбовското дружество инж. Георги Златев. Сътресения ще има и в "Мини Марица-изток", които ще останат без един от трите си клиента, спирането на "Брикел" ще бъде най-фатално за град Гълъбово, който ще остане без топлоснабдяване.
Осигуряването на работа на брикетопроизводството и топлоподаване на Гълъбово, ако бъде спрян ТЕЦ "Брикел", е задължение на държавата. Това е записано в Програмата за прилагане на Директива 2001-80 за присъединяването на България към ЕС.
"Операторът на централата (тоест "Брикел") е отговорен за изпълнението и ежегодното докладване на отработените часове и останалото позволено време. Контролът за изпълнението на мерките ще се извършва от МЕЕР (понастоящем Министерството на икономиката, енергетиката и туризма), КОЕТО СЪЩО ТАКА ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ СВОЕВРЕМЕННО НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БРИКЕТИ И ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО НА ГРАД ГЪЛЪБОВО СЛЕД ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛАТА. СРОК - 2007 Г. НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ - 15 МЛН.ЛВ." Това е записано на стр.17 от Програмата за прилагане на директива 2001/80/ЕС в България.

Да, ама не
Защото сега министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков се прави на неразбиращ, когато медиите го питаха за ангажиментите на държавата и защо те не са изпълнени. А министър Караджова, която е най-наясно от цялото правителство на ГЕРБ какво гласи прилагащата програма, прави всичко възможно "Брикел" да спре работа.
И двамата министри твърдят единствено, че вече са изтекли 20 000 часа разрешена работа на "Брикел" и обвиняват в хор Ковачки, че досега не е заявил инвестиционни намерения, когато му било времето за изграждане на СОИ и привеждане на топлоцентралата към европейските екоизисквания.

И този факт е некоректен
Вчера ръководството на "Брикел" съобщи, че инвестиционните намерения датират още от 2008 г. През м.май същата година дружеството сключва договор с "Енергопроект" за предпроектно проучване за изграждане на две сероочистващи инсталации /СОИ/ и рехабилитация на 6-те котела. Инвестиционното намерение е било заявено в МОСВ на 26.02 2009 г. От там отговарят, че уведомлението им подлежи на оценка по ОВОС, след което се подават необходимите документи. Но вместо последващо развитие на процедурата по ОВОС, една година по-късно - на 17 март 2010 г., от МОСВ уведомяват "Брикел", че тя е прекратена заради изтичането на разрешените 20 000 часа. От дружеството инициират среща в МОСВ, на която зам.-министър Евдокия Манева им дава надежда, че предприятието ще бъде запазено заради тежката икономическа криза, и иска от "Брикел" конкретни мерки - сключени договори за изграждане на СОИ и стройна инвестиционна програма. На среща е взето и решение да се сформира работна група с експерти /представители на МОСВ, МИЕТ и Асоциацията на топлофикационните дружества/, която да инициира среща с Главна дирекция "Околна среда" към Европейската комисия.
Срещата в Брюксел се провежда на 24 юни т.г. и в нея освен "Брикел" са участвали всички ТЕЦ-ове, които влизат в обсега на Програмата за прилагане на Директива 2001/80 на Европейската общност. От ГД "Околна среда" е даден срок от 2 месеца, в който операторите на големите горивни инсталации да представят информация за приетите стъпки до момента и инвестиционна програма за привеждането им в съответствие с европейското законодателство. НО ОЩЕ ПРЕДИ ДА ИЗТЕКАТ ДВАТА МЕСЕЦА, ДАДЕНИ ОТ БРЮКСЕЛ, МИНИСТЪР КАРАДЖОВА РАЗПОРЕЖДА "БРИКЕЛ" ДА ПРЕДОСТАВИ ПЛАН-ГРАФИК ДА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТЕЦ-А!?
Междувременно от "Брикел" заявяват пред МОСВ второ инвестиционно намерение за изграждане на една СОИ и рехабилитация на 3 котела за срок от 21 месеца и извеждане от експлоатация на останалите 3 котела. От МОСВ са поискали допълнителна информация и изготвен анализ за модернизация на инсталацията. Последните документи са внесени на 26 юли, но вече два месеца екоминистерството мълчи и за второто инвестиционно намерение.
Изпълнителният директор на "Брикел" инж.Златев определи настоящата ситуация като патова. И той, и синдикатите вчера изразиха мнение, че проблемите на "Брикел" са започнали, след като дружеството обяви пред медиите, че вече има сключен договор с германска фирма за изграждане на СОИ и че за целта е осигурено необходимото финансиране.
Инж.Златев е категоричен, че няма да издаде разпореждане за затваряне на "Брикел". Синдикатите от предприятието и от мините също са категорични, че няма да отстъпят от позиция. Категорична е и позицията на ръководството на община Гълъбово.
Наистина ситуацията е патова. И то много повече, от както я мислят в София.

Информация и коментар: вестник Старозагорски новини

Още новини