Начало Новини Актуално Специалисти се обучаваха в областта на енергийното реновиране на сгради (видео)

Специалисти се обучаваха в областта на енергийното реновиране на сгради (видео)

Актуално
Специалисти се обучаваха в областта на енергийното реновиране на сгради

Търговско-промишлена палата - Стара Загора беше домакин на 2-дневен семинар, на който бяха обучени специалисти в областта на енергийното реновиране на сгради и използване на възобновяеми енергийни източници. Обучението се организира по проект ree_trofit. Той е съфинансиран по програма на ЕС Интелигентна Енергия за Европа.

Партньори в проекта от българска страна са Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Европейският институт по труда (ЕИТ).

Преподавателят от Варнински свободен университет доц. д-р Росен Савов представи на участниците в семинара последните постижения на науката и техниката в областта на енергийната ефективност и санирането на сгради.
Постигането на по-висока енергийна ефективност е свързано с инвестиции, но освен по-скъпите технологии, съществуват и приемливи в ценови аспект варианти.

Арх. Ваня Манева, преподавател в Университета по архитектура и строителство в София представи добрите практики в държавите от ЕС.

Обучителната програма за повишаване на квалификацията на строителните специалисти и електротехниците в областта на енергийното реновиране на сгради е разработена от международен проектен екип от Италия, Дания, Франция, Гърция, Унгария и България.

Още новини