Начало Новини Актуално Специалисти от ЦИЕС се обучаваха в Баварска академия за реклама и маркетинг

Специалисти от ЦИЕС се обучаваха в Баварска академия за реклама и маркетинг

Актуално

ЦИЕС

Маркетингът не се яде! Яде се това, което произтича от успешния маркетинг! Това е една от многото синтенции, които лекторите от престижната Баварска академия за реклама и маркетинг (BAW) в град Мюнхен, Германия представиха и обосноваха пред специалисти от ключови отдели на ЦИЕС - Стара Загора. В Германия те преминаха двуседмичен курс на обучение по маркетинг.

Обучението се проведе през втората половина на март 2012 г. по програма Учене през целия живот, секторна програма Леонардо да Винчи, дейност Мобилност. Основният фокус на програмата е обмен на добри практики и установяване на успешни представителства в европейски страни.

По време на обучителна сесия, специалистите от ЦИЕС попиваха всеки пример от практиката

По време на сесиите участниците се запознаха с разработени маркетингови модели на пазарно функциониране и по-специално с патентования от BAW Marketing - Management Process® и добиха практически ориентирана подготовка за изграждането на успешна маркетингова стратегия, с помощта на която да реализират своите цели на съответните пазари.

С финални презентации по зададени теми приключи обучението на специалистите, които в правилна посока са усвоили основните похвати при изграждането на една работеща маркетингова политика – от процеса на анализа до комуникационната политика на компанията.

Със символичен ключ обучените бяха приети в семейството на BAW и удостоени с индивидуални сертификати.

 

ЦИЕС
Баварска закуска, в очакване на консула по икономическите въпроси на Мюнхен
ЦИЕС - Стара Загора
TÜV SÜD Академия, Мюнхен, след среща със сертификационния и обучаващ гигант

Леонардо

Още новини