Начало Новини Актуално Специалисти на ЦИЕС - Стара Загора преминаха обучение в SP Технически и изследователски институт на Швеция

Специалисти на ЦИЕС - Стара Загора преминаха обучение в SP Технически и изследователски институт на Швеция

Актуално

ЦИЕС (Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД) - Стара Загора спечели през август 2009 г. проект по програма Леонардо да Винчи за обучение в SP Технически и изследователски институт на Швеция, град Борас. През март 2010 г. 10 специалисти - изпитатели на строителни продукти, машини, съоръжения и устройства в областта на изпитванията на реакция на огън и електромагнитна съвместимост от ЦИЕС, бяха на обучение в шведския град.

ЦИЕС

ЦИЕС кандидатства и спечели през 2008 година подобно оборудване по програма ФАР за изпитване за реакция на огън съгласно изискванията за хармонизирани стандарти. Това е единствената апаратура в България, която пристигна в ЦИЕС през средата на 2009 година, което наложи нуждата от подобно обучение на нашите специалисти в SP, Швеция.

Институтът е разположен в западната част на Борас, на 4 км от центъра на града, сред борова гора и множество малки езерца, изключително добре поддържани в тези трудни северни условия. SP е един от най-големите технически изследователски институти в Швеция, работещ в областта на строителните и енергийни технологии, електрониката, биотехнологиите, измервателните технологии и калибрирането, химичните технологии и материали, изпитването за реакция на огън и електромагнитна съвместимост, сертификацията на широк обхват от продукти. Институтът е национален метрологичен център на Швеция и си партнира с множество университети и научни институти от страната и чужбина като негови експерти участват и координират различни проекти на Европейската комисия. сертификатSP е акредитиран орган за калибриране, изпитване, контрол и сертификация на продукти и системи за управление в няколко сектора и е нотифициран орган за 25 различни европейски директиви. Специалистите от института вземат активно участие в интернационалната стандартизация по CEN и ISO, както и в европейската организация на лабораториите за изпитване реакцията на огън (EGOLF). Центърът разполага с лаборатории от най-висок клас, оборудвани с уникални средства за изпитване и измерване на строителни продукти, машини и съоръжения.

Специалистите на ЦИЕС придобиха изключително висока квалификация в тази нова за България област, с която ще могат да бъдат полезни на много фирми и производители у нас и в Европа. Участниците в обучението имаха възможност да ги разгледат и да получат ценни практически насоки за използваните стандарти и методи на изпитване. Те останаха възхитени от перфектната организация и система на работа и обучение, както и от спокойната и дружелюбна атмосфера на страна като Швеция и с желание и хъс ще ги пренесат в Центъра за изпитване и европейска сертификация в Стара Загора.

 

ЦИЕС ЦИЕС

Проектът за Мобилност по секторна програма "Леонардо да Винчи" се финансира по линия на програма "Учене през целия живот". Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и публикацията отразява единствено възгледите на автора. Европейската комисия и Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), като финансираща институция, номинирана като Национална Агенция на ЕК по програма "Учене през целия живот", не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

 

Още новини