Начало Новини Актуално Спадът в строителството през октомври е най-голям

Спадът в строителството през октомври е най-голям

Актуално

През октомври 2009 г. НСИ продължава да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата. То е намалява с 1.3 пункта в сравнение със септември. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" през октомври се покачва с 2.1 пункта в сравнение с предходния месец. Това е в резултат главно на по-високите очаквания за бизнес състоянието на промишлените предприятия през следващите шест месеца.

Леко повишен оптимизъм има и в очакванията за производствената активност и износа през следващите три месеца, съпроводено обаче с намерения за съкращаване на заетите в отрасъла.
Несигурната икономическа среда е най-сериозният фактор, затрудняващ развитието на бизнеса в отрасъла, посочван от около 57% от предприятията за последните три месеца. Обичайно през последните години проблем с несигурната икономическа среда са изпитвали една трета от предприятията. През октомври анкетата не отчита инфлационни очаквания за продажните цени в промишлеността.
През октомври 2009 г. съставният показател "бизнес климат в строителството" се влошава с 8.6 пункта спрямо предходния месец заради по-песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи. Поръчките продължава да намаляват, а очакванията за следващите шест месеца са спадът да продължи. Очаква се и намаление на персонала, пише вестник Дума.
Обичайно през годините най-силни фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в търговията на дребно, са търсенето и конкуренцията. През последните месеци несигурната икономическа среда неизменно е посочвана като първостепенен фактор с най-силно негативно въздействие върху дейността на предприятията в сектора на услугите (57% от предприятията).

Още новини