Начало Новини Актуално Спад в застраховането от 2,3%, животозастраховането пропадна до -17%

Спад в застраховането от 2,3%, животозастраховането пропадна до -17%

Актуално

Две седмици, след като обяви резултатите за първите седем месеца на годината, Комисията за финансов надзор изстреля и финансовите данни за осеммесечието. Данните обаче не са окуражаващи за бизнеса. Застрахователният сектор отчита записани премии в размер на 1 102 879 000 лв. за периода януари-август тази година.

 Делът на общото застраховане (включително и премиите на тези застрахователи, които извършват дейност по активно презастраховане) е в размер на 956, 891 млн. лв., а на животозастраховането – 145, 988 млн. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита ръст от 0,4 % в общото застраховане и спад от (-17,0 %) в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от (-2,3 %). Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база, съобщи Insurance.bg.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки Автокаско (43,0 %) и Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (26,4 %) или общо 69,4 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки Пожар и природни бедствия и Други щети на имущество премийният приход, по които възлиза на 181 381 хил. лв., или 19,0 % от общия премиен приход.
Застраховки Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС и Пожар и природни бедствия имат най-голям принос в увеличението на премийния приход за общозастрахователния сектор, чиито премии на годишна база нарастват съответно с 40 672 хил. лв. и със 17 712 хил. лв.
В общото застраховане призовата шесторка остава непроменена от юли.
Булстрад Виена Иншурънс груп записват 148,919 млн.лв., които им отреждат 15,56% пазарен дял. Втори са ДЗИ - Общо застраховане с 134,042 млн.лв. и 14,01% дял.
Цифрите при третия -  Лев Инссочат съответно 106,854млн.лв. премии, които са равни на 11,17% от пазара в общото застраховане.
Четвъртия в класирането е Алианц България. Компанията герерира 98,115 млн. лв. или 10,25% от пазара. Петите - Армеец, отчитат пазарен дял от 10,18 на сто със записаните 97,387 млн.лв.
Последното - шесто почетно място е за Бул инс. Дружеството генерира 76,175 млн.лв. премии и държи 7,96 на сто от пазара.
В животозастраховането най-голям относителен дял в премийния приход към края на месец август 2009 г. продължава да заема застраховка Живот и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 108 825 хил. лв. и формират 74,5 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 4,8 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 6 948 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по Допълнителна застраховка – от 8,4 %, Постоянна здравна застраховка – от 5,5 % и Женитбена и детска застраховка – от 5,1 %. 
В личната класация по дружества всичко е спокойно. Няма размествания по върховете.
Призьорът Алианц България живот държи 20,98% от сектора, като за осеммесечието отчита  30,624 млн.лв. премии. Втори са ДЗИ с 23,458 млн.лв. премии и 16,07% пазарен дял. Трети в класацията са Уника живот. Те отчитат 15,956 млн.лв. премии, което представлява 10,93 на сто от животозастрахователнвия пазар. Със записани премии в размер на 14,654 млн.лв.
Алико България ЖЗД държат четвъртото място и заемат 10,04% пазарен дял. Петият в класирането Булстрад  живот Виена иншурънс груп имат 14,301 млн.лв. премиен приход и 9,80% пазарен дял.

 

Още новини