Начало Новини Актуално Спад на приходите от продажби от близо 18% през юли 2009 г., на годишна база

Спад на приходите от продажби от близо 18% през юли 2009 г., на годишна база

Актуално

Приходите от продажби за юли 2009 г. по предварителни данни намаляват със 17.7% спрямо същия месец на предходната година. Това става ясно от публикувани днес данни на Националния статистически институт. В търговията на дребно намалението от 9.2% се дължи на регистрирания спад във всички съставни дейности, с изключение на търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, която отбелязва ръст от 2.9%.

Отрицателните темпове се движат в границите от 0.5% за търговията с фармацевтични и медицински стоки до 20.9% за търговията с компютърна и комуникационна техника. В търговията с автомобилни горива и смазочни материали намалението е 6.0%, а дейността формира около 25% от обема на приходите, информира econ.bg.
В търговията на едро се наблюдава спад от 16.9%, вследствие на отрицателните темпове във всички съставни дейности. В търговията с нехранителни потребителски стоки и търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия намалението е незначително, съответно 3.1 и 4.1%, като двете дейности създават около 40% от обема на приходите. По-голям спад е регистриран в търговията с машини, оборудване и части за тях - 28.9%, търговията с компютърна и комуникационна техника - 27.5%, и търговията с неселскостопански междинни продукти (суровини, материали и горива) - 23.8%, които заедно формират около половината от обема на приходите.
В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението достига 43.2% и се дължи предимно на отчетения спад в търговията с автомобили и мотоциклети - 43.8%, тъй като дейността създава около 93% от обема на приходите.
През юли 2009 г. приходите от продажби нарастват с 5.6% в сравнение с предходния месец, в резултат на отчетените положителни темпове и в трите основни търговски дейности. Увеличението е най-голямо в търговията на едро - 6.6% и до голяма степен определя величината на общото нарастване, поради високия относителен дял на дейността в обема на приходите - около 70%. В търговията на дребно и търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт нарастването е съответно 4.5 и 0.4%.
За периода януари - юли 2009 г. приходите от продажби намаляват с 12.6% спрямо същия период на предходната година. Това се дължи на регистрирания спад във всички съставни дейности, с изключение на търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, които нарастват съответно с 2.9 и 0.1%, а също и на търговията на едро с нехранителни потребителски стоки, която запазва равнището си от сравнявания период на 2008 година. В търговията на дребно и търговията на едро намалението е съответно 8.2 и 10.6%, а при търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт спадът достига до 36.1%.

Още новини