Начало Новини Актуално S&P потвърди кредитния рейтинг на България

S&P потвърди кредитния рейтинг на България

Актуално

Агенцията за кредитен рейтинг Standard&Poor's потвърди суверенния кредитен рейтинг на България на BBB/A-3 със стабилна перспектива. Българското правителството запазва благоприятната си фискална позиция в резултат от продължаващата бюджетна консолидация и провеждането на структурни реформи, се посочва в съобщението на най-голямата рейтингова агенция.  

Анализаторите от S&P отчитат стабилната фискална политика и ниският брутен и нетен общ държавен дълг, както и солидните средносрочни перспективи за растеж, подпомогнати от увеличение на усвояването на средствата от Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство.           

От агенцията напомнят, че правителството потвърди ангажимента си за финансова консолидация и очакват бюджетният дефицит през 2011 г. да спадне под 2,5%. Дефицитът ще се свие допълнително през 2012 година до 1,3% от БВП. Запазването на заплатите в публичния сектор и провеждането на пенсионна реформа през 2012 г., включително увеличаване на възрастта и стажа за пенсия, подпомага усилията за постигане на бюджетната цел. В допълнение, правителството ускорява структурните реформи в публичния сектор, включително в системата на железниците, което ще облекчи тежестта върху бюджетния баланс, подчертават от S&P.

За да потвърди ангажимента си за бюджетна дисциплина, българското правителство също така прие Пакт за финансова стабилност, който ограничава публичните разходи до 40% от БВП и бюджетния дефицит до 2 на сто от БВП, отчитат още анализаторите. В резултат от продължаващото свиване на бюджетния дефицит, от агенцията очакват общият държавен дълг да достигне до 17,7% от БВП през следващата година.

Според Standard&Poor's банковият сектор изглежда добре капитализиран и ликвиден с капиталова адекватност от почти 18 процента през трето тримесечие. Агенцията подчертава още, че в подкрепа на стабилността на българския банков сектор е силната регулаторна и надзорна рамка.

Рейтинговата агенция посочва в съобщението си, че може да разгледа повишаване на кредитния рейтинг на България, ако правителството изпълни програмата си за структурна реформа и продължи да подобрява бюджетната си позиция.

Още новини