Начало Новини Актуално Софтуерни фирми могат да кандидатстват за 35 млн. евро

Софтуерни фирми могат да кандидатстват за 35 млн. евро

Актуално

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията защити пред управляващия орган на програма Конкурентоспособност възможността български софтуерни фирми да участват с проекти по грантови схеми по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.

По два от приоритетите - Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги с бюджет 10 млн. евро и Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги с бюджет 25 млн. евро се изисква представянето на патент за удостоверяване на собственост върху иновативни продукти и услуги, съобщи econ.bg.
Със заповед на министър Александър Цветков в МТИТС беше създадена комисия, която да разглежда заявления от български фирми за собственост върху софтуерни разработки. В комисията участват и представители на браншови организации.
Експертите подготвят критерии за издаване на удостоверения и становища относно иновативността на софтуерни разработки. Преди конкретна оценка комисията ще декларира липса на конфликт на интереси, информира МТИТС.

Още новини