Начало Новини Актуално Софтуер прогнозира възможни обгазявания с азотни окиси в Стара Загора

Софтуер прогнозира възможни обгазявания с азотни окиси в Стара Загора

Актуално
Нона Караджова

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова откри официално в РИОСВ - Стара Загора нов софтуерен продукт, разработен от специалисти, под ръководството на ст.н.с. д-р Христомир Брънзов от Националния институт по метеорология и хидрология.

Модулът е свързан със системата за ранно предупреждение и в рамките на 48 часа предварително ще дава връзка между атмосферните параметри в Стара Загора и замърсяването на въздуха в града по показател азотен диоксид. Това ще осигури възможност на институциите, ангажирани с опазването на околната среда, да предприемат превантивни мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, примерно, за ограничаване на автомобилния трафик и намаляване на мощностите на производствените предприятия. Софтуерът изследва 28 потенциални причинители на обгазявания, но не може да идентифицира източника на замърсяване. Чрез съответната автоматична станция, обаче, той може да бъде локализиран.

Модулът е финансиран от екоминистерството. Разработването на софтуерния продукт е следствие на голямото обгазяване с азотен диоксид на 22 и 23 декември 2009 г.

Непосредствено след това РИОСВ - Стара Загора направи инвентаризация на възможните замърсители на въздуха с азотен диоксид. Най-голям е делът на автомобилния транспорт, следван от битовото отопление с твърдо гориво и промишлените предприятия.

Видео с възможност за сваляне като: MP4 или FLV

Още новини