Начало Новини Актуално Социалният министър ще следи некоректните работодатели

Социалният министър ще следи некоректните работодатели

Актуално
Министър Тотю Младенов

Социалният министър Тотю Младенов заяви, че поема ангажимент да следи некоректните работодатели и всеки месец да съобщава нови имена, както и че ще продължи съвместния контрол между Главна инспекция по труда (ГИТ), Националната агенция за приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ).

Неплащането с месеци на заплатите е рисков фактор за здравето и живота на работниците, подчерта той, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. Кризата занижава контролните функции на работодателите и длъжностните лица за безопасност и здраве при работа, посочи министър Младенов и призова да не се пести от лични предпазни средства, както и инструктажите да не се правят проформа.

Министерството на труда и социалната политика и занапред ще продължи да работи за прилагането на най-успешните механизми за укрепване капацитета за социален диалог в България, заяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на международна конференция „Подобряване на социалния диалог чрез изграждане на Мрежа на комитетите по условия на труд”. Тя се провежда в хотел „Дедеман Принцес София” днес.

Норвежката програма за сътрудничество, в рамките на която се реализира проектът, е добра възможност за обмяна на опит и информация между България и Норвегия, каза министър Младенов, като посочи, че идеята за изграждане на Мрежа на комитетите по условия на труд е гаранция за последователна работа за насърчаване на диалога, за намирането на отговори и решения, за осигуряването на здравословна и безопасна работна среда и за подобряване на качеството на труда във всички сектори.

По време на изказването си пред участниците в конференцията министър Младенов направи преглед на важната роля в работата на Националния съвет по условия на труд, на изградените отраслови и браншови съвети по условия на труд като подчерта, че в изпълнение на политиката по регионализация и децентрализация в страната са изградени и действат регионални (областни и общински) съвети по условия на труд.

В конференцията участват представители на Норвежката конфедерация на синдикатите, КНСБ, МТСП, ГИТ, Института за синдикални и социални изследвания и Института ФАФО от Норвегия.

Още новини