Начало Новини Актуално Собственикът на опасната сяра в Стара Загора пак не уважи съда

Собственикът на опасната сяра в Стара Загора пак не уважи съда

Актуално

И на второто заседание на Районен съд - Стара Загора, заведено от "Смарт Кемикълс" ЕАД срещу наказателното постановление на РИОСВ за 20 000 лева, отново не присъстваха нито представител, нито упълномощено лице от жалбоподателя. Наблюдаващият съдия отбеляза, че собственикът Диана Кишкилова не е открита на посочения в регистрацията адрес и на практика е нередовно призована. Ход на делото обаче беше даден и адвокатът на екоинспекцията Антоанета Йовчева представи поисканите на 17 декември документи.

Тя подчерта, че жалбата на "Смарт Кемикълс" е неоснователна и са налице всички доказателства за извършено нарушение по Закона за опазване на околната среда.
Санкцията е наложена заради пожара на 16 юли 2010 г., когато от късния следобед до сутринта на следващия ден беше гасена запалената сяра на площадката на "Смарт Кемикълс" в района на бившия Агробиохим, пише вестник Старозагорски новини. Огънят е бушувал часове преди някой да уведоми екоинспекцията, пожарната, МВР, Гражданска защита и областния управител. Когато екипите пристигат на място, около 50 тона сяра вече горят на широк фронт, а вятърът разнася отровните газове към близкото село Калитиново. Първите замервания в 21 часа с мобилната станция отчитат концентрация на серен диоксид 1347.4 микрограма на кубичен метър при пределна норма от 350. Наднормените стойности продължават и през следващите часове, а никой не може да каже каква е била концентрацията преди пристигането на екипите. Огнището е засипано, но без отговор остана въпросът защо е липсвала охрана, въпреки изричното изискване на РИОСВ, и защо никой не е алармирал навреме за пожара?
Припомняме, че пожар на същото място имаше и през 2008 година. Тогава с констативен протокол на РИОСВ от 24 април на "Смарт Кемикълс" е предписано да назначи денонощна охрана, да не се допускат пожароопасни дейности в района, а сярата да бъде събрана и съхранявана в закрито помещение. От фирмата отговарят, че охрана е осигурена и че проучват възможностите за продажбата на химическото вещество. И до тук.
Според адвокат Йовчева жалбоподателят не е съгласен с наложената санкция, тъй като по време на пожара на мястото не е имало нито представител на фирмата, нито назначен от нея човек. Това пък пораждало хипотезата, че запалването е умишлено и "Смарт кемикълс" не носи вина за последствията. Освен това е депозиран договор и анекс към него, според който на 15 септември 2008 г. собственик на сярата става ЕТ "ЕМ Дабълю" ЕООД. Договорът обаче не е с нотариално заверена дата, а по това време "Смарт Кемикълс" е с обявена процедура по несъстоятелност и не може а извършва сделки.
След потушаването на пожара през лятото на 2010 г. следва нова проверка от еконспекцията. На 11 септември отново е предписано сярата да се събере и обезопаси, а срокът за това е 30 септември. На 4 октомври е констатирано, че отново нищо не е направено. Издаден е втори акт, който е връчен на фирмата едва преди няколко дни. Предстои да бъде издадено ново наказателно постановление, а директорката на РИОСВ инж. Пенка Начева е категорична, че и то ще бъде на стойност от 20 000 лева.

Още новини