Начало Новини Актуално Собствениците на кв. Бедечка приемат предварителния проект

Собствениците на кв. Бедечка приемат предварителния проект

Актуално

Вчера, 26 септември 2011 г., главният архитект на Община Стара Загора Иван Кирчев проведе обществено обсъждане на предварителния проект за кв. "Бедечка". На него присъстваха представители на общинската администрация, проектантският колектив, собственици на имоти в квартала и заинтересувани граждани.

Проектантите арх. Банко Банков и инж. Тодор Николов представиха Подробен устройствен план и планове за регулация и застрояване с придружаващите ги схеми, пише вестник Старозагорски новини.
Обособеният квартал се намира между ул. "Христина Морфова" и алеята, която преминава в зоната на магазин "Лидъл" и достига до ул. "Хан Тервел", а на запад - до ул."Иван Вазов". Това е разработка, която е съобразена със собствеността, тъй като в тази зона 2/3 е частна, а останалата е общинска и държавна.
Въпросната зона има историческо значение за Стара Загора. Тук се намира 600-годишният чинар. Тук е мястото, през което по време на Септемврийското въстание е минала четата на войводата Георги Икономов, за да стигне до Чадър могила.

Зоната на река Бедечка има специфична флора и фауна. Тук старозагорци все още могат да видят редки птици и животни. Авторите на проекта са се постарали да запазят като зелена зоната по поречието на реката.
В разработката се запазват максимално съществуващите ценни дървесни видове. На пръв поглед зелените петна действат хаотично разхвърлени по кварталите, но те всъщност маркират зони със специфични дървесни видове.
Проектантите са запазили традицията на града, като са възприели схемата, която е използвал първият градостроител на опожарена Стара Загора Лубор Байер. Те повтарят осите за формирането на града, характерни за Стара Загора с ортогоналните улици. Създадени са квартали, които са с малко по-различна структура. Ширината на кварталите е 60 метра, а дълбочината - в северната зона - 200 метра, а за южната - 60/120 м. Кварталите, които са създадени по схемата на Байер, са с размери 55/110 м.

Предвидена е зона за обществено обслужване, която попада в южната част на квартала. Там се предвижда да бъде изграден хипермаркет на "Кауфланд" и други обекти за обществено обслужване. Предвидени са общински терен за спортни дейности, на който могат да бъдат разположени няколко хандбални, волейболни и баскетболни игрища; малък общински пазар в непосредствена близост до спирката по новото трасе на бул. "Августа Траяна", т.е. новото продължение, което ще достигне до околовръстния път; други зони за обществено обслужване, които могат да се използват и от жителите на кв. "Самара 3".
Специфични за кв. "Бедечка" са зоните за озеленяване на новообособените имоти, като разстоянията между сградите са достатъчно големи, което осигурява максимално ослънчаване на сградите както през улицата, така и в дъното на имотите. Това разстояние е минимум 15 метра. Т.е. потърсена е по-луксозна зона за застрояване и обитаване.

Очакванията на проектантите са, че този квартал ще бъде предимно за малкоетажно жилищно застрояване, което ще бъде свободностоящо, т.е. няма застрояване на калкан. Зоната около реката е предвидена за рекреационни дейности. Транспортната схема е съобразена с транспортната схема на областния град.  Проектът изцяло отговаря на приетия Общ устройствен план на Стара Загора.

Тотка Славова, председател на Сдружение "Бахчи Бедечка", изрази становище, че "Подробният устройствен план (ПУП) се приема радушно от собствениците и наследниците. Тъй като е предвидена прекалено много - 60%, зеленина, която Общината не може да поддържа, предлагаме да се намали процентът на зеленината в имотите ни."
"Вероятно предлаганият ПУП не е най-добрият от всички възможни варианти, но това ни удовлетворява, въпреки многото неудобства и протести от страна на собствениците, тъй като ни се отнема 22% от собствеността за комуникации и зеленина - каза Любомир Станков, собственик на имот в бъдещия квартал. - Изключително голям е жестът на тази общинска администрация, която направи всичко възможно да се сложи край на ходенето ни по мъките. Прави чест на Общината, че още първия месец като встъпи в мандата си, зам.-кметът проф. Димитър Динев ни поканиха на разговор, за да разбере същинското положение на казуса "Бедечка"."
Всички заинтересувани граждани и юридически лица могат да дадат своите писмени становища и предложения за кв. "Бедечка" в срок до 3 октомври т.г.

Още новини