Начало Новини Актуално Собствениците на фирми подават годишни отчети за отпадъците в Изпълнителна агенция по околна среда

Собствениците на фирми подават годишни отчети за отпадъците в Изпълнителна агенция по околна среда

Актуално

фирми годишни отчети отпадъциНа 5 февруари 2013 година влезе в сила Наредба №2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ №10 от 5.02.2013 г.)

Целта на наредбата е получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъците чрез определяне на реда за водене на отчетност и за реда и сроковете за предоставяне на информация по съответните образци от лицата по чл. 44 Закона за управление на отпадъците и получаване на пълна и достоверна информация за пуснатите на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012 г.), годишните отчети за отпадъци се предоставят само в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Досега това се правеше в Регионалните инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) или в общината, на чиято територия се намират площадките, на които се извършва дейността.

Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. е 31 март 2013 г. Образците за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. остават непроменени.

Още новини