Начало Новини Актуално Собственици на фирми получават финансиране за разкриване на зелени работни места

Собственици на фирми получават финансиране за разкриване на зелени работни места

Актуално
Бюро по труда

В Националния план за действие по заетостта за 2011 г. са осигурени 3 024 000 лв. за разкриване на „зелени” работни места и ще бъдат наети 2 100 лица. Предвидено е финансиране на трудовото възнаграждение на наетите лица в размер на 240 лв. за период от шест месеца, възнаграждение за основен платен годишен отпуск и разходи за болнични.

Добивната промишленост, преработващата промишленост, производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставянето на води, канализационните услуги, управлението на отпадъци и възстановяване, строителството, транспорта, административните и спомагателните дейности, са секторите на икономическите дейности, в които могат да се разкрият „зелени” работни места. Към работодателите има и допълнителни изисквания.

Повече информация - в Дирекция Бюро по труда –Стара Загора, ул. Стефан Караджа №8, стая 106 или на телефон 042/697560.

Още новини