Начало Новини Актуално СНЦ „Асоциация на частните детективи - Бумеранг“ публикува годишен финансов отчет за 2018 г.

СНЦ „Асоциация на частните детективи - Бумеранг“ публикува годишен финансов отчет за 2018 г.

Актуално
СНЦ „Асоциация на частните детективи - Бумеранг“ публикува годишен финансов отчет на сдружението за 2018 г., според изискванията на Закона за счетоводството.
Приложените копия на документи съдържат:

  • Протокол от заседание на ОСС на СНЦ „Асоциация на частните детектив - Бумеранг“
  • Счетоводен баланс на СНЦ „Асоциация на частните детективи - Бумеранг“  към 31.12.2018
  • Отчет за приходите и разходите на СНЦ „Асоциация на частните детективи - Бумеранг“ към 31.12.2018
  • Отчет за паричните потоци по прекия метод на СНЦ „Асоциация на частните детективи - Бумеранг“ към 31.12.2017
  • Отчет за собствения капитал на СНЦ „Асоциация на частните детективи - Бумеранг“  към 31.12.2018
Годишен финансов отчет на СНЦ „Асоциация на частните детективи - Бумеранг“ за 2018 г.

Още новини