Начало Новини Актуално Служба за съвети в земеделието в Стара Загора е подпомогнала проекти с над 20 млн. лева

Служба за съвети в земеделието в Стара Загора е подпомогнала проекти с над 20 млн. лева

Актуално
Земеделие

За периодите на прием по отделните мерки (112, 142 и 214) на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. (ПРСР), от април 2008 г. до момента, експертите от Служба за съвети в земеделието (ССЗ) - Стара Загора са разработили и внесли в Държавен фонд Земеделие - Разплащателна агенция общо 645 проекта.

Само от разработените проекти на млади фермери от експертите от офиса на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в Стара Загора, до момента са усвоени 9 175 000 лева, като след изплащането на втория транш се очаква тази цифра да нарасне на над 18 350 000 лева.

При полупазарните стопанства от разработки на офиса са усвоени над 513 000 лева само през първата година на изпълнение на бизнес плана, като за периода на цялостното изпълнение се очаква цифрата да нарасне на 23 100 000 лева т.е. по първите две мерки експертите на офиса в Стара Загора ще допринесат за усвояването на над 20 660 000 лева от Програмата за развитие на селските райони, съобщиха от службата.

В тази сума не са включени усвоените средства от земеделски производители по мярка 214 Агроекологични плащания поради липса на информация, но и по тази мярка средствата също са значителни.

Общо консултирани до края на септември 2011 г. са 793 земеделски производители, на които са предоставени 1 691 броя консултации.

Интерес към Мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране са проявили значителен брой земеделски производители. След проведените консултации през настоящия прозорец на прием по мярката в Областната разплащателна агенция (ОРА) - Стара Загора са подадени 74 бизнес плана.

Безплатната помощ на експертите от Националната служба за съвети в земеделието - офис Стара Загора и за напред ще продължава да бъде решаващ фактор в региона за усвояването на средства от еврофондовете в областта на земеделието. Тези средства ще бъдат вложени основно в производството на зеленчуци, плодове, етерично-маслени, лекарствени и зърнено-житни култури, в млечното животновъдство и в производството на пчелен мед.

От реализацията на бизнес плановете на младите фермери и полупазарните стопани, в селските райони на област Стара Загора трайно утвърдиха поминък над 700 земеделски стопанства.

Още новини