Начало Новини Актуално След завършване на гимназия се плащат здравни вноски

След завършване на гимназия се плащат здравни вноски

Актуално

Напомняме на бъдещите студенти и тези които все още не са започнали работа, че след завършване на средно образование, до записване във висше учебно заведение в страната или чужбина или постъпване на работа, те следва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, съобщиха от пресцентъра на НАП. Масовият случай в момента e след завършването през юни, в летните месеци много бъдещи студенти да останат с прекъснати здравно-осигурителни права поради неплащане на здравните си вноски.

Съгласно настоящите закони, лице което не заплати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца, губи пациентските си права. За да не се начисляват допълнително наказателни лихви и младежите да не загубят здравно-осигурителните си права, те следва да платят първата здравна вноска за м. юли в размер на 16.80 лв. до 10 август 2010. По същият начин и вноската за септември, до 10 октомври и така до записването в университет редовна форма на обучение, където здравните вноски се заплащат от републиканския бюджет или при започването на работа.
Кодът за вид плащане на здравните вноски е 560405 – „вноски от лица неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО”. Ако все пак лицата пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за просрочие. Най- лесно това може да стане от сайта на НАП на адрес www.nap.bg.
Съветът ни към българските студенти, които са избрали да продължат образованието си в чужбина, преди заминаването си да уточнят здравния си статус. Задължително е да не забравят при завръщането си в България да изискват от висшето учебно заведение удостоверение за успешно приключил и заверен семестър или учебна година. Същата се превежда от заклет преводач и се представя пред НАП, за да бъде коригиран здравния статус на лицето, и то да може да ползва услугите платени то НЗОК.

 

Още новини