Начало Новини Актуално След увеличаване на цената природният газ ще остане най-евтиният енергоизточник

След увеличаване на цената природният газ ще остане най-евтиният енергоизточник

Актуално

Газът ще остане най-евтиният източник на енергия и след предложението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за увеличение на цената му с 15,61 на сто за 1000 кубически метра от 1 януари 2010 година. Овергаз работи с двукомпонентна цена и състои се от цената на Булгаргаз и от цената за разпределение и снабдяване. Овергаз не променя втората компонента.

Така увеличението ще е минимално, коментират от компанията. Ако прогнозното увеличение на държавния регулатор се запази, битовите потребители на Овергаз в страната ще плащат през първото тримесечие на 2010 г. средно по 0,81 лева за кубически метър природен газ. За стопанските клиенти цената ще е между 0,62 – 0,77 лева, в зависимост от индивидуалната им тарифа.
Преизчислена в киловатчаса, стойността на енергията, произведена с природена газ, ще е средно 8,8 стотинки за домакинствата и между 6,6 и 8,2 стотинки за промишлените и обществено административните клиенти. Промяната ще е с по-малко от 1 стотинка (0,8 стотинки) спрямо сегашната цена. За сравнение: същото количество енергия, произведено с мазут, в момента струва 9,1 стотинки, с електричество – 14,8 стотинки, а с нафта – 19,8 стотинки.

В битовия сектор, където се използва предимно електричество, газифицираните потребители ще пестят по 6 стотинки на всеки киловатчас потребена енергия, в сравнение с алтернативното потребление на ток. Икономията в обществено административния сектор - от замяната на нафтата с природен газ - е цели 11,6 стотинки на киловатчас, а с преминаването си от мазут към синьо гориво промишлените предприятия ще пестят 2,5 стотинки на всеки киловатчас изразходвана енергия.

Още новини