Начало Новини Актуално След разговори с Министерството на енергетиката ТЕЦ Марица Изток 2 включва мощности за работа на свободния пазар

След разговори с Министерството на енергетиката ТЕЦ Марица Изток 2 включва мощности за работа на свободния пазар

Актуално

С оглед на създадената пазарна ситуация с рекордно високи цени на електроенергията на Българската независима енергийна борса и възможностите за реализиране на допълнителни приходи от страна на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, ръководството на Министерството на енергетиката поддържа активен диалог с ръководството на централата.

В резултат на проведените разговори, вчера, 3 август 2021 г., на пълна мощност е пуснат трети блок на централата - 210 MW (стандартно досега тя работеше с два блока - единият за покриване на производството по отпуснатата квота от 1 млн. мегаватчаса електроенергия за регулирания пазар и вторият - за свободния пазар)

Количеството произведена електроенергия се продава днес на пазара Ден напред на Българската независима енергийна борса. В резултат на това включване, цената на сегмента ден напред на БНЕБ вече е 258 лв/МВтч, което е намаление с около 70 лв. спрямо вчерашните стойности.

Ръководството на Министерството на енергетиката счита, че при такава пазарна ситуация ТЕЦ-ът трябва да работи на максимално възможната техническа мощност - от една страна, това ще осигури приходи за дружеството, а от друга ще намали натиска върху потребителите от високите цени на електроенергията. Независимо от факта, че това са задачи на оперативното управление на дружеството, което е ангажимент както на неговото ръководство, така и на ръководството на Българския енергиен холдинг, Министерството на енергетиката следи отблизо ситуацията и предприема активни мерки за включването на ТЕЦ Марица изток 2 на свободния пазар в настоящата пазарна ситуация.

Още новини