Начало Новини Актуално След приключилия годишен ремонт  ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е в готовност да работи на пълна мощност през идващите

След приключилия годишен ремонт  ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е в готовност да работи на пълна мощност през идващите студени месеци

Актуално

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е в готовност да работи на пълна мощност през идващите зимни месеци след приключилата годишна профилактика на четирите си енергоблока. Централата осигурява средно над 10% от електроенергията в страната като през първите шест месеца на 2022 г. достигна 12.3% - средното потребление на над половината български домакинства.

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 покрива напълно изискванията на европейското законодателство за опазване на околната среда и безопасност. След последната модернизация, завършена през август 2021 г., специализираните сероочистващи инсталации осигуряват още по-висока степен на очистване на димните газове. В централата до момента са инвестирани 1,4 милиарда лева за екологични подобрения, модернизация, безопасна експлоатация и здравословни условия на труд. Благодарение на мащабна рехабилитация и модернизация ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е първата електроцентрала в региона на Югоизточна Европа, която отговаря на най-строгите европейски норми за опазване на околната среда и безопасност. От 12 години тя защитава успешно и сертификациите си по международните стандарти за управление на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд, ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018 (преди - OHSAS 18001:2007).

Като една от най-големите производствени мощности в България, която работи изцяло с местен ресурс, нашата електроцентрала е ключов елемент от електроенергийната система на страната. Отговаряме напълно и на европейските норми за безопасност и околна среда, което прави нашата роля още по-важна. След приключилата профилактика на съоръженията сме напълно подготвени централата да работи на пълен капацитет за нуждите от електроенергия на българските потребители, обясни Александър Желев, Главен инженер на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.

Годишният планов ремонт на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 започна в началото на юни. Профилактиката на съоръженията гарантира ефективната и безопасна работа на централата през есенния и зимния сезон, когато натоварванията са традиционно по-големи заради ниските температури и високото потребление на електроенергия.

Ремонтните дейности, за които бяха ангажирани допълнително и външни изпълнители, се проведоха при най-строги мерки за безопасност на съоръженията, процесите и хората. В хода на ремонтната кампания на територията на централата участие вземат десетки външни фирми подизпълнители и над 1000 души техен персонал, както и инженери и специалисти на КонтурГлобал, съобщиха от дружеството.

С инсталирана мощност от 908 MW ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е втората по големина топлоелектрическа централа в България. Тя работи изцяло с местни суровини като използва 25% от лигнитните въглища, добивани от Мини Марица-изток и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност на страната, което е особено значимо в настоящия момент.

Още новини