Начало Новини Актуално След 2014 г. ще стартира и Оперативна програма за наука и образование

След 2014 г. ще стартира и Оперативна програма за наука и образование

Актуално

оперативна програма за наука и образованиеКъм списъка с оперативни програми, които правителството ще разработва за следващия програмен период 2014-2020 г., кабинетът реши да бъде включена още една – за наука и образование за интелигентен растеж. Водещо ведомство по нея ще бъде Министерството на образованието, младежта и науката, съобщиха от правителствената пресслужба.

Решението на Министерския съвет от м. април м. г. предвиждаше средствата от Европейския съюз за България през следващия програмен период да се разпределят в областите иновации и предприемачество, регионално развитие, транспортна инфраструктура, околна среда, развитие на човешките ресурси, техническа помощ и административен капацитет, развитие на селските райони, морско дело и рибарство и трансгранично сътрудничество.

Основната цел на новата оперативна програма е постигането на интелигентен растеж чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието. С реализирането й конкретни резултати се очакват в рамките на пет приоритета – на научните изследвания и технологичното развитие, на връзката между образованието, бизнеса и трудовата заетост, образованието като фактор за социално приобщаване, образованието и ученето през целия живот, подобряване на образователната инфраструктура.

Предвижда се чрез новата оперативна програма да се осигурят значителни социално-икономически ползи за обществото чрез устойчивия ефект на инвестициите в дългосрочен план, запазване и разкриване на нови работни места, конкурентоспособност на работната сила, подобряване на демографските показатели. Заедно с пряката връзка с инициативите в сферата на труда и социалната политика, икономиката и регионалното развитие новата оперативна програма ще повлияе положително върху постигането на приоритетите, свързани с развитието на аграрния сектор, институционалната среда и стимулиране на ресурсната и енергийната ефективност.

Още новини