Начало Новини Актуално Слънцето дава 100 мегавата на България

Слънцето дава 100 мегавата на България

Актуално
слънце енергия соларна еленрия

Инсталираните мощности за производство на електроенергия от соларни (фотоволтаични) панели към края на 2011 година може да достигнат 100 мегавата (МВт). Това каза председателят на Българската фотоволтаична асоциация Никола Газдов по време на енергийна конференция в София, като се позова на предварителни данни.

Към края на 2010 г. соларните панели са били с обща мощност от 20 мегавата, така че на пръв поглед ръстът е впечатляващ, но не трябва да се забравя ниската база от миналата година, добави Газдов. Инвеститорите в съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) се нуждаят не толкова от високи преференциални цени за изкупуването ѝ, колкото от опростени условия за реализацията на проектите, отбеляза Газдов, цитиран от Investor.bg.

Представители на адвокатски кантори обърнаха внимание, че в подзаконовите нормативни актове към влезлия в сила през май Закон за енергията от ВЕИ (вода, вятър, слънце, биомаса) не са изяснени някои практически въпроси, които могат да създадат затруднения на инвеститорите.

Един от тези въпроси е, как ще се процедира, ако един инвеститор подаде заявка за изграждане на соларна мощност в даден район, например от 6 МВт, а предварително определеният свободен капацитет за този район е 5 МВт. Въпросът е, дали този проект ще бъде отхвърлен и ще се одобри друг, или ще се поиска намаляване на мощността на първия проект, коментираха адвокати.

Друг проблем е как ще се процедира, ако по едно и също време бъдат подадени в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) два равностойни проекта, но според предварително зададения свободен капацитет за годината не могат и двата да бъдат реализирани.

2012 година ще бъде тест за новия Закон за ВЕИ.


* * *

През 2010 г. България постигна 3549 гигаватчаса годишно енергийно спестяване в рамките на тригодишната програма, което надхвърли с 1000 гвтч междинната индикативна цел от 3%, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Изказването министър Трайков направи на конференция, посветена на енергийната ефективност. Това е и една от причините да имаме рекорден износ на електроенергия. За 2010 г. у нас са произведени 5509 гвтч ток от възобновяеми източници. Това е около една трета от производството на АЕЦ Козлодуй и около 15% от брутното вътрешно енергийно потребление при индикативна цел от 11%, заяви още Трайков. Очакваме спестяванията от прилагането на енергоефективни мерки в индустрията, транспорта, услугите, селското стопанство и бита да се приближат към 1,3 млрд. лева през 2016 г., посочи Трайков.

С 50 млн. лева безвъзмездна финансова помощ регионалното ведомство започва през пролетта на 2012 г. мащабна програма за саниране на моногофамилни жилищни сгради, съобщи ресорният министър Лиляна Павлова. 13 млн. лева ще бъдат предоставени под формата на нисколихвени заеми и банкови гаранции.

За всяка одобрена за финансиране жилищна сграда собствениците ще получат като безвъзмездна финансова помощ максимум 50% от стойността на обекта на интервенция. Другите 50% собствениците трябва да осигурят сами със собствени или заемни средства.

 

Още новини