Начало Новини Актуално Слънце Стара Загора - Табак иска да издаде облигации за 10 млн. евро

Слънце Стара Загора - Табак иска да издаде облигации за 10 млн. евро

Актуално
БФБ

Слънце Стара Загора - Табак, фабриката производител на цигарите Армеец и на тютюни, обяви, че планира да издаде облигации за 10 млн. евро. Съобщението е направено от компанията чрез заявка до Българската фондова борса. Предстои предложението на Съвета на директорите да бъде одобрено от акционерите на Слънце Стара Загора - Табак.

Според официалното съобщение има възможност дълговите книжа да бъдат конвертируеми, което означава, че ще може да се превръщат в акции. Срокът, в който съветът на директорите ще има правото да издаде дълга, ако получи одобрение на акционерите, е 5 години, уточнява вестник Пари. Директорът за връзки с инвеститорите в дружеството Йорданка Димитрова отказа да съобщи подробности по планираната транзакция.
Акционери Основният акционер в „Слънце Стара Загора -Табак" е „Сила Холдинг". До редакционното приключване на броя представител на холдинга не беше открит за коментар дали ще подкрепят предложението за издаване, на облигации от цигарената фабрика. „Сила Холдинг" притежава близо 70% от акционерния капитал и е единственият участник в последното общо събрание на дружеството. Четири фонда, свързани с „Химимпорт", са останалите собственици. Договорен фонд (ДФ) „ЦКБ Лидер" има 6.81%, „ДФ ЦКБ Актив" е с дял от 6.1%, ДФ „Реал Финанс Балансиран Фонд" държи 5.09%, толкова има и ДФ „Реал Финанс Високодоходен Фонд".
Същите фондове са акционери и в мажоритарния собственик „Сила Холдинг", където основният пакет акции се държи от 2 офшорни компании.

Задължения „Слънце Стара Загора -Табак" има текущ дълг по банков кредит към Централна коперативна банка. Според годишния отчет за 2009 г. усвоената сума в края на миналата година е 21.65 млн. лв. Крайният срок за издължаване е 25 юни 2016 г., а договореният лихвен процент е базова лихва от 6% + надбавка от 4%. Предоставеното обезпечение по дългосрочния кредит включва залог на търговско предприятие.
Според годишния отчет за 2009 г. основният актив на „Слънце Стара Загора - Табак" към края на миналата година е 22.58 млн. лв. вземане от мажоритарния акционер „Сила Холдинг" АД. По-голямата част от дълга - 21.65 млн. лв., е със същия падеж - 25 юни 2016 г., както и задължението на „Слънце" към ЦКБ.
Сметките показват, че с кредита от ЦКБ фактически е финансирано вземането от акционера „Сила Холдинг".
Финансови показатели Към края на 2009 г. „Слънце Стара Загора - Табак" има загуба от 4.317 млн. лв. спрямо печалба от 83 хил. лв., отчетена година по-рано. Приходите от продажба на продукция се увеличават в края на декември 2009 г. до 2.58 млн. лв. спрямо 1.8 млн. лв. година по-рано. За шестмесечието на 2010 г.
старозагорската цигарена фабрика е на загуба от 1.23 млн. лв.

Основен акцент в производствената дейност на тютюневата фабрика в Стара Загора са цигарите с марка „Армеец". За нея „Слънце Стара Загора - Табак" плаща наем на едноименната застрахователна компания. От миналата година в структурата на производство вече фигурира и нарязан тютюн за пушене под името „Sunny". Освен него по план трябва да започне производство и продажба на вътрешния пазар на нови марки цигари - „LS", както и „Magic Monaco", и „Monaco star". Прогнозата за 2010 г. е реализация на цигари в България и извън страната да достигне 270 млн. къса, 96 т тютюн за пушене и 120 т нарязан тютюн.

Слънце Стара Загора - Табак беше част от структурата на „Булгартабак - Холдинг" АД до юли 2008 г., когато след публично предлагане на акции на БФБ се смениха лицата, упражняващи контрол върху дружеството. „Бизнес Център Изгрев" ЕООД - София, придобива 91.24% от капитала на „Слънце Стара Загора - Табак" АД.
Година по-късно делът на едноличното търговско дружество беше купен от „Сила Холдинг" АД.
В средата на ноември 2009 г. „Сила Холдинг" АД продаде 23.09% от капитала на „Слънце Стара Загора - Табак" АД на четирите договорни фонда, които са акционерите и до днес в цигарената фабрика.

Още новини