Начало Новини Актуално Скритите истини за санирането

Скритите истини за санирането

Актуално
арх.БеровВ последните дни на кабинета Борисов-2 се вдигна шум около така нареченото саниране на жилищния фонд в България. В медиите се появиха данни за цената, на която се извършва това. Изнесеното не може да не буди тревога, въпреки че за хората от строителния бранш не представлява нещо ново.
Малко история. Санирането като термин се появи за пръв път в Германия след 1990 година. Това означава: а)пълно обновяване на всички вътрешни сградни инсталации, б) конструктивно укрепване във връзка със съвременни изисквания към конструкциите на сградите и в) мерки по енергийна ефективност – топлоизолация на фасади, покриви и др. сградни елементи и подмяна на дограма. От всичко това в България се прави само мерките по точка в). Така че когато в България се говори за саниране, думата трябва да се поставя в кавички.Но за това – малко по-надолу.
От вестникарски статии стана ясно, че има случаи за заплащане на извършената работа по саниране на жилищни сгради на цена над 190 лв./кв.м. От МРРБ веднага са реагирали и са заявили, че нормалната цена трябва да бъде около 172 лв./кв.м. В телевизионно предаване се появи един млад и напорист министерски чиновник, който страшно нахално твърдеше, че такава цена е напълно приемлива. Човекът защищаваше честта на министерството и на Лиляна Павлова, звучеше доста убедително и оставяше убеждението, че това което говори, е истина. Дали обаче е така?
Всеки един предприемач, който строи за своя сметка жилищна сграда, ще ви каже, че цената, на която заплаща топлоизолирането на фасадите, е не повече от 48лв./ кв.м. с ДДС. По фасадите на сграда, която се изгражда по проект, изготвен в моето проектантско бюро и се довършва сега, е положен стиропор EPS-F с дебелина 10 см. както се изисква по норматив. След това е положена силикатна мазилка на квалитетна фирма. Цветът е най-наситения от цветовата гама на производителя, което я прави най-скъпа. Цената е около 39 лв./кв.м. или с ДДС не надвишава 48 лв. В тази цена се включват всички разходи на изпълнителя, вкл. направата на фасадно скеле и помощни материали. Цените в строителството включват три компонента: цена на материалите, цена на труда и цена за механизация. При тези условия няма как от МРРБ да приемат цена от 172 лв. за нормална!
Да приемем обаче, че в тази цена може би се включва и стойността на дограмата. Хайде да посмятаме заедно. Да приемем, че една сграда има обща фасадна площ от 1000 кв.м. От тази площ да спаднем около 20% за остъкляване, което струва около 150 лв./кв.м. За топлоизолиране остават 800 кв.м. х 50 лв, което прави 40000 лв.
Остъкляването е 200 кв.м. х 150 лв, което прави 30000 лв. Или общо за топлоизолиране и дограма ще трябва да бъдат заплатени приблизително 70000 лв. Да разделим тази сума на общата площ, която приехме, че е 1000 кв.м. Значи 1 кв.м. комбинирана стойност би трябвало да не надвишава 70лв./кв.м. Въпреки че и тази цена е висока, има огромна разлика в сравнение с тази, която от МРРБ се счита за нормална. Това означава, че има едно огромно изтичане на бюджетни средства в неясни посоки. А тези пари са от нашия джоб, т.е. за пореден път някой ограбва обикновения гражданин. При това далеч не твърдя, че парите изтичат само в частни джобове…
Как става това, вероятно недоумява читателят, който е далеч от строителния бизнес и т.н. обществени поръчки. Начинът, макар и да е обществено укорим, но е законосъобразен. Процедурата приблизително е следната: най-напред се прави едно конструктивно и топлотехническо обследване; следва изготвяне на проектна документация, в която проектантът има задача да изготви количествени сметки, а в повечето случаи (в зависимост от програмата, по която се участвува) той предоставя за одобрение и референтни цени. Ето, там е целият номер. Тези цени се приемат от управляващия орган и разбира се, участниците в обществената поръчка по различни канали научават какви са. Е, няма как да се предложи цена, която да е много по-ниска от референтната. Така базата, на която стъпва оценката за стойността на санирането, става още от начало висока. А когато тези цени се приемат за нормални за цялата страна, луд трябва да бъде този, който да предложи реална стойност. Ако изнесеното в медиите за стойностите, които се заплащат от страна на МРРБ, може спокойно да се твърди, че приблизително около два и половина пъти повече фасадна площ би могла да бъде топлоизолирана. На едно съвещание в Областната администрация на Стара Загора по проблемите на корупционните практики поставих този проблем и предложих много просто решение. За всеки регион трябва да има утвърдени от държавата референти цени, проверени от МРРБ и подписани от министъра. Тогава не може да има такова завишаване както става сега. Впрочем преди години такива цени бяха заложени в т.н. УСН – уедрени сметни норми. Ако се налага увеличение на определената от държавата цена, се прави анализ, с който се доказва необходимата конкретизация. Въпреки това дори и чрез анализ, цената не може да бъде много по-голяма от определената от държавата. А тази цена е достатъчно висока, за да може при участие в обществена поръчка да се спадне под нея от участниците.
Това обаче не е единственият проблем на така нареченото саниране. Вътрешните сградни инсталации въобще не са предмет на внимание от страна на програмите. Може да се каже, че след около 15-20 години вътрешните ВК инсталации са напълно амортизирани и е необходимо тяхното подменяне. Но и това не е толкова важно. Все пак обществото не бива да заплаща и тези разходи, които са ангажимент на всеки собственик. 
Най-тежък и определено нерешен проблем в кампанията за саниране обаче е липсата на елементарни мерки за конструктивно укрепване на сградите. Преди да започне програмата Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране поиска среща в МРРБ относно укрепването на сградите и особено тези, изградени от домостроителните комбинати по система ЕПЖС. Причината – тези сгради по принцип като конструкция не са лошо измислени, но няма гаранция за качеството на изпълнение. Паднали панели при избухнали бойлери или други екстремни ситуации показват лошо качество на изпълнените заварки. Така например на паднал фасаден панел при избухването на бойлер в Стара Загора преди няколко години от четири чакащи арматурни пръта, които трябваше да бъдат заварени за такива на подовия панел, заварен беше САМО ЕДИН! Това изискваше едно много сериозно конструктивно обследване със специализирана апаратура. За съжаление обследванията се правят формално и не засягат слабите пунктове на тези сгради. Вероятно доста голяма част от тези сгради имат нужда от направа на допълнителни стоманобетонови конструкции вътре в сградите, които трябва да осигурят необходимата сеизмична устойчивост. Такава не е направена като правило никъде. При един земетръс (който може да се случи във всеки момент) могат да се очакват много тежки последици. Ако са попаднали в резонанс със сеизмичната вълна, част от добре украсените сгради може би ще получат недопустими за обитаване повреди или въобще ще бъдат разрушени. От МРРБ не е обърнато въобще никакво внимание на тази реална опасност и на практика не е направено абсолютно нищо по отношение укрепването на сградите. Това е изключително опасно и некомпетентно и в една екстремна ситуация ще покаже уродливостта на днешното саниране. А когато към този проблем се прибавят и тайните около цената, на която се извършва това, твърденията на о.з.министър Лиляна Павлова, че програмата е прекрасна и отворена към нуждите на обществото, звучат доста на кухо. Към настоящия момент печеливши като че ли са само собствениците на жилища в „санираните“ блокове. Тях може би ги чакат изненади в бъдещ период, защото би трябвало подобренията, които са направени, да бъдат отразени и в данъчните им декларации. Но по този въпрос както се казва – по-късно.

 

Aнализът е направен по молба на Съюза на архитектите в България

 

Визитка:

Архитект Веселин Беров е преминал през всички степени на проектантската професия - от редови проектант до н-к отдел в Територ​и​алната проектантска организация. След това две години е главен архитект и н-к управление в Община Стара Загора, а от 1993 година е ръководител на проектантско бюро ВЕБЕР. По ред съображения инвеститорите​, с които работи през последните десетина години​,​ са извън Стара Загора. Обектите са му от областта на жилищното, промишленото и общественото строителство. За професионалната му работа е получавал много различни награди​, в т.ч. три пъти наградата на Стара Загора за архитектура и орден Климент Охридски​. Винаги е с активна гражданска позиция.

Още новини