Начало Новини Актуално Скандал: Оставиха бивш кмет на Казанлък без жилище

Скандал: Оставиха бивш кмет на Казанлък без жилище

Актуално

Нелепа административна грешка или измама. Една от двете версии е причината Станчо Коев, получил приза за кмет на столетие на Казанлък и Почетен гражданин на града на розите, да се окаже с продадено жилище. Новината бе съобщена пред медиите от общинския съветник от РЗС Георги Каличков, а поводът е сигнал от Станчо Коев до местния парламентарист.

В него се описва одисеята на кметувалия 16 години мъж, по чието управление Казанлък тръгва към своя индустриален възход. Случаят касае неговото собствено жилище, намиращо се в центъра на Казанлък, което се оказва с два натурални акта и без възможност на практика синът му Борислав Коев да го ползва, след като родителите му са го прехвърлили на негово име. Причината е, че собственик на апартамента се оказва кредитор на семейството, който представя нотариален акт и данъчна оценка от общинската дирекция "Местни данъци и такси".  
През 1999 година Станчо Коев получава заем в размер на 16 300 лева, с уговорката да ги върне в определен срок. По настояване на кредитора си Коев прехвърля апартамента си в центъра на Казанлък, с уговорката след като изплати взетата сума, да си го получи обратно.
Впоследствие заемът се изплаща от Коев, но кредиторът му отказва да върне апартамента. Години по-късно (през 2008 г.) по реда на бързото производство кредиторът дори се сдобива със заповед за изваждане на Станчо Коев от собствения му апартамент.
Миналата година, през март, Районният съд в Казанлък обявява, че сключеният договор между кмета на столетието и неговия кредитор е нищожен. Решението на Казанлъшкия съд е оставено в сила и от Окръжния съд в Стара Загора месец по-късно и потвърдено от ВКС. Междувременно на 19 август тази година семейство Коеви дарява този апартамент на един от двамата си синове - Борислав.
Пред нотариус те представят "удостоверение за данъчна оценка по реда на чл.264, ал.1 от ДОПК", под номер 3039 от 12 август същата година. Удостоверението е издадено от Дирекция "Местни данъци и такси" в Казанлък. Нотариалният акт е на името на Борислав Коев и е вписан в Агенцията по вписванията под No 4370 от 19 август тази година.

Да, ама не

След няколко седмици синът Борислав научава, че кредиторът на баща му вече е продал апартамента. Става ясно, че двадесетина дни след като Борислав Коев е вписан в Агенцията по вписванията като нов стопанин на бащиния си апартамент, на 11 септември тази година след неговия нотариален акт има вписан друг, под No 4747 (!?).
При съставянето на акта, наред с всички необходими документи, кредиторът е представил и удостоверение за данъчна оценка No 3426 от 7 септември тази година, издадено от казанлъшката общинска дирекция "Местни данъци и такси".
Фактите показват, че в период само на 24 дни Агенцията по вписванията - имотен регистър, е вписала един и същ апартамент на двама различни собственици, а общинската служба за местните данъци - в рамките на 26 дни е издала за един и същ апартамент две данъчни оценки.
Според общинския съветник Георги Каличков, двете данъчни оценки, издадени за един и същи имот, са сред основните причини жилището да се окаже с двама собственици и на практика почетният гражданин на Казанлък Станчо Коев да загуби собствения си апартамент.
Сега наново той ще е принуден да доказва чрез съда, че апартаментът, който е дарил на сина си, е неговият собствен апартамент.

Измамен е бил и бивш зам.-кмет на Казанлък

По време на брифинга стана известно, че и друг казанлъчанин - бившият зам.-кмет по строителството на Казанлък от квотата на ДПС Ердинч Билен, има имотен проблем. Той показа документи за нотариални актове и данъчни оценки, част от които според него не отговарят на действителността.
Билен е собственик на 1/3 част на имот в района на бившето турско читалище в Казанлък от повече от 10 години, през които е плащал данъци за целия имот.
Изведнъж, след куп институционални вписвания и издавания на различни актове, се оказва без собственост. Първоначално 2/3 от имота са били собственост на известен в Казанлък строителен предприемач, който междувременно ипотекира своя дял. Впоследствие обаче този собственик се сдобива с акт, от който става ясно, че той е собственик на 1/2 от имота, а съпругата му - на другата. Билен, който е собственик на 1/3 от него, не фигурира никъде.
Вписванията и данъчните оценки в този случай буквално се застигат едно след друго в датите. "В крайна сметка се оказва, че един имот е равен на 4/3", недоумява Ердинч Билен. "Нужна е спешна проверка на случващото се в тази сфера", каза бившият зам.-кмет на Казанлък. В свой стил Билен отсече: "В тази ситуация сме си направо за ДАНС".

Вината

"Безконтролното издаване на данъчни оценки от страна на общинската дирекция "Местни данъци и такси" може да бъде използвано за осъществяването на престъпни цели срещу всеки собственик на недвижим имот в община Казанлък", коментира пред медиите Каличков, който същия ден е внесъл питане до кмета на Община Казанлък за организацията, която е създадена в дирекция "Местни данъци и такси", по отношение на издаването на данъчни оценки, както и по какъв начин служителите в дирекцията определят на кого да дават данъчни оценки и кой нотариален акт, представен пред тях, е фалшив и кой действителен.
Вчера от пресцентъра на Община Казанлък изпратиха до медията ни становището на Маргарита Илиева - директор на дирекция "МДТ", част от който публикуваме дословно:
"Нотариалният акт (НА) на името на г-н Борислав Коев е вписан в Агенцията по вписванията - Казанлък, под No 4370/19.08.2009 г. Г-н Борислав Коев декларира придобития имот с НА No 120... в двумесечния законовоопределен срок с вх. No 09120001845/28.10.2009 г. и се закрива партидата на кредитора. Едва с подаването на тази декларация на 28.10.2009 г. дирекция "Местни данъци и такси" получава информация за промяната в собствеността на въпросния апартамент, а междувременно на 07.09.2009 г. старият собственик - кредиторът, е подал молба за данъчна оценка за същия имот и е получил Удостоверение за данъчна оценка No 3426/07.09.2009 г., тъй като в дирекцията все още няма информация за променените обстоятелства. И на 11.09.2009 г. с НА No 86... кредиторът препродава процесния имот, като НА е вписан в Агенцията по вписванията - Казанлък, на 11.09.2009 г. Съгласно чл.25, ал.3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност: При всички нотариални удостоверявания във връзка с учредяване, промяна и прекратяване на права върху имот нотариусът е длъжен да направи справка в база данни и фондовете по чл.19, ал.2 (нотариусът има право на достъп до Национална база данни "Население", поддръжка от МРРБ, както и до Националния автоматизиран информационен фонд на българските лични документи). В случая НОТАРИУСЪТ НЕ Е ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКА в регистъра на Агенцията по вписванията - Казанлък, където вече е имало вписан нов собственик на процесния имот... Считам, че в случая не Дирекция "МДТ" е причина почетният гражданин и бивш кмет на Казанлък Станчо Коев да трябва да доказва отново по съдебен ред собствеността на въпросния апартамент. Дирекция "МДТ не е компетентният орган, който да определи кой нотариален акт е фалшив и кой е действителен, това е право на съдебната система".
А Агенцията по вписвания - имотен регистър. Там пък как не са разбрали, че са вписали един и същи имот на двама различни собственици, и то в рамките на двадесетина дни?
Нотариусът или Агенцията по вписвания - имотен регистър е виновен за скандала. Недоглеждане или измама? И защо казусът със Станчо Коев не е единствен в Казанлък? Това са въпросите, на които отговор трябва да даде прокуратурата.

Още новини