Начало Новини Актуално Ситигаз България АД инвестира в проектите в Раднево и Гълъбово 20 млн. лв.

Ситигаз България АД инвестира в проектите в Раднево и Гълъбово 20 млн. лв.

Актуално

Ситигаз България АД е фирма, основана през септември 2004 г. като 100% дъщерно дружество на италианската компания за разпределение и продажба на природен газ Групо Сочета Газ Римини. Фирмата е създадена с цел придобиване на лицензии за продажба и разпределение на природен газ в България.

Групо Сочета Газ Римини спечелва търга на ДКЕВР за избор на лицензиант в регион Тракия и съгласно българското законодателство Ситигаз България АД получава лиценз за газоснабдяване и продажба на природен газ през октомври 2006 г. Компанията започва изграждане на собствена газоразпределителна мрежа в 29 общини. Днес структурата на Ситигаз България АД се ръководи от централен офис в София и локални офиси в Пловдив, Казанлък и Хасково , пише вестник Пари в специализирано приложение на регион Стара Загора.

Ситигаз България се развива стремително за времето от получаване на окончателната лицензия преди по-малко от 4 години. Основните успехи на компанията са съсредоточени в продължаващото строителство на газоразпределителната мрежа, което в началото на 2010 г. достига 400 км, както и в запазването на консумацията на природен газ през кризисната 2009 г.на нивата от 2008 г., казва д-р инж. Александър Кожухаров, председател на Съвета на директорите на Ситигаз България. Така през 2009 г.общите инвестиции на компанията в регион Тракия достигат до 30 млн. лв. В началото на юни тази година Група Дружества Газ Римини и Европейската банка за възстановяване и развитие парафираха договор за финансиране на Ситигаз България АД за регион Тракия на обща стойност 30 млн. евро. Договорът с ЕБВР предвижда финансиране през следващите три години на около 400 км. газопроводи в градовете на регион Тракия. Дружеството вече започна подаването на природен газ по газопроводната мрежа на град Чирпан. Компанията ще завърши в края на 2010 г. и газификацията на общините Гълъбово и Раднево. В този проект Ситигаз България АД инвестира между 18 и 20 млн.лв. за изграждането на магистрални газопроводи в централната част на Регион Тракия. През април тази година ДКЕВР връчи на Ситигаз България АД лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ за територията на община Велинград. Днес Ситигаз България АД е пълноправен член на Българската асоциация Природен газ, участвайки активно във формирането на енергийния пазар у нас. Сътрудници на компанията са членове на различни комисии, комитети и отговорни органи в областта на енергетиката и използването на природен газ.

Програмата на Ситигаз България за газификация на Регион Тракия през 2010 г. предвижда  довършване на първи и втори етапи от газификацията на Чирпан, Димитровград и Раковски, както и изграждане на газопровод между Димитровград и Хасково. Предстои довършването и първия етап от газификацията на Белово, Раднево, Хасково, Кърджали и Велинград. Компанията стартира и работно проектиране на газификацията на Харманли и Симеоновград.

Икономическата криза се отразява и на нашата работа, по простата причина , че тя засяга бюджета на нашите клиенти, казва инж. Кожухаров. В този аспект запазването на консумацията на природен газ през 2009 г. на нивата от 2008 г. за нас беше безспорен успех, като се има пред вид, че в кризата потреблението на природен газ в България падна с 20%, допълва той. През юли Ситигаз България АД ще стартира нова програма за битови клиенти, която има за цел от една страна да представи преимуществата на природния газ и да прехвърли бюрократичните трудности в процеса на газификация от главата на клиента към неговия доставчик.

Още новини