Начало Новини Актуално Синдикатите в Брикел искат отлагане на спирането

Синдикатите в Брикел искат отлагане на спирането

Актуално

Синдикатите в "Брикел" ЕАД са поискали от президента на КНСБ д-р Желязко Христов и председателя на Националната федерация на енергетиците Георги Петров спешна намеса и съдействие пред министерствата на икономиката, енергетиката и туризма и на околната среда и водите за осигуряване на гратисен период за експлоатация.

Това съобщи за вестник Старозагорски новини Диана Тунева, председател на синдикалната организация на КНСБ в дружеството.
Както е известно, с писмо от МОСВ от 12 август, подписано от зам.-министър Евдокия Манева, ръководството е уведомено, че от 1 септември трябва да се започне спирането на топлоцентралата. Това се налага заради изтичането на регламентираните в комплексното разрешително 20 000 работни часа след края на 2007 година. В писмото се припомня, че според програмата за прилагане на Директива 2001/80/ЕС това трябва да стане преди 1 януари 2012 година, но в същото време държавата се задължава да инвестира 15 млн. лева, за да гарантира развитието на брикетопроизводството и топлоснабдяването на Гълъбово. Това обаче не е направено.
В края на май на работна среща в МОСВ ръководството на "Брикел" се ангажира да не се експлоатират повече от три котела до изграждането на сероочистващата инсталация, да се изгради сероочистваща инсталация на три котела и да се рехабилитират трите котела в експлоатация, като се предприемат първични мерки за снижение на азотните оксиди, отделяни от тях.
Спирането на "Брикел" ще остави без работа 1311 пряко ангажирани в дружеството и 900 работници от ремонтните предприятия, които го обслужват. Без топлоснабдяване ще останат 15 228 жители на Гълъбово, спирането на брикетното производство ще лиши населението от 400 хиляди тона брикети годишно, а най-слабите социални слоеве ще останат без целева помощ за отопление с твърдо гориво. Това ще се отрази на жизнения статус на общината и ще доведе напрежение в региона, отразявайки се и върху доставчика на въглища - "Мини Марица-изток", твърдят още синдикатите.
Междувременно българското правителство депозира писмо в Европейската комисия с молба да се удължи гратисният период на пет български топлоцентрали, сред които е и "Брикел", за да могат да приведат горивните си инсталации в съответствие с европейските норми.
"От две години "Брикел" стартира предпроектни проучвания за решаване на проблема с емисиите на серни и азотни оксиди в атмосферата, както и значителна по обем рехабилитационна програма, която да удължи живота на централата и същевременно да гарантира спазване на екологичните изисквания", се казва в писмото.
За да отговори на изискванията и да продължи работата на централата, ръководството вече е предприело мерки, заявяват синдикатите. Започната е мащабна инвестиционна програма на стойност 45 млн. евро, а вложените към момента средства са 240 хиляди евро. Рехабилитацията ще има два етапа. На първия ще се спрат три котела, чиито горивни уредби ще се заменят с нови и така ще се намалят вредните емисии. Ще бъде изградена и сероочистваща инсталации. На втория етап рехабилитираните котли и сероочистката ще започнат работа, а останалите три котела ще бъдат изведени от експлоатация. Като начален срок е посочена датата 1 януари 2010 г., а като краен - 31 март 2012 г.
Идейният проект за сероочистващата инсталация е изготвен от "Енергопроект", съвместно с германската фирма "Enviroserv". С нея вече е сключен договор за проектиране, доставка и инженеринг за изграждане на инсталацията за трите котела. На полската фирма "Еkoenergia" е възложена поръчка за идеен проект за основна рехабилитация на централата, по който вече се работи. Поръчката е възложена на полската фирма EKOENERGIA.
За да се изпълни всичко това обаче, на "Брикел" е необходим гратисен период. В защита на дружеството с декларация излязоха Общинският съвет в Гълъбово и Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и синдикалната организация в "Мини Марица-изток". От 1 септември ще започне поетапната подготовка за рехабилитацията на трите котела. Ръководството на дружеството ще си изпълнява програмата и задълженията, за да приведе мощностите в съответствие с изискванията. И заедно с всички, ангажирани в производството и поддръжката и семействата им, ще чака държавническо решение и защита пред Европейската комисия.

Още новини