Начало Новини Актуално Синдикатите подкрепят протеста на фелдшерите

Синдикатите подкрепят протеста на фелдшерите

Актуално

Териториалният координационен съвет  "Здравеопазване" към Федерация  на синдикатите  в здравеопазването  - КНСБ  в Стара Загора,  разпространи вчера позиция в подкрепа на националния символичен протест на фелдшерите. Синдикалистите категорично застават зад исканията за незабавно и адекватно узаконяване на професията "Фелдшер" като " Лекарски асистент" и регламентиране на статут, различен от "Специалист по здравни грижи" с  ясни граници на професионални права и отговорности.

Министерството на здравеопазването съвместно със съсловната организация трябва да изработи наредба за компетенциите  на лекарските асистенти. Професията трябва да бъде изведена от принудителното и нереално членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, което създава конфликти между съсловията, смятат още синдикалистите. Те предлагат да се създаде самостоятелна съсловна организация, която да защитава интересите и правата на членовете си. В позицията се иска още да се предостави възможност за професионално развитие и квалификация на съсловието и въвеждане на обучение на лекарски асистенти в медицинските факултети, като се заложи адекватен на европейските стандарти хорариум за такива специалисти, пише вестник Старозагорски новини.  
Писмото е адресирано до министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова, с копие до д-р Лъчезар Иванов, председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, д-р Иван Кокалов, председател на ФСЗ  - КНСБ, и д-р Желязко Христов, президент на КНСБ. В него се казва още, че е недопустимо в хода на здравната реформа и при бързо нарастващия недостиг на лекари и специалисти  по здравни грижи, съсловието да продължава да бъде без ясно дефиниран статут и компетенции. Фелдшерската професия е уникална и се е доказала в 130-годишната си история. Старозагорските синдикалисти смятат, че държавата е длъжник на фелдшерите по отношение на официално и адекватно регламентиране на професията, компетенциите, правото на упражняване на професионален труд съобразно подготовката, както и по отношение на  възможност за професионално развитие и квалификация съобразно съвременните стандарти за предоставяне на качествена медицинска помощ.

Още новини