Начало Новини Актуално Сиела - най-обширната и актуална правно-информационна система

Сиела - най-обширната и актуална правно-информационна система

Актуално

Покана - Сиела - най-обширната и актуална правно-информационна системаСиела Норма АД и Актим ООД, представител на правно-информационната система, със съдействието на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, организират безплатен семинар за обучение за работа с правно-информационна система Сиела и предоставяне на указания за най-пълноценно използване на възможностите.

Семинарът ще се проведе на 12 април 2013 г., от 9 часа, в залата на Търговско-промишлена палата – Стара Загора и е с продължителност от около 3 часа.

Обучението е предназначено за представители на фирми и организации и за всички хора, които искат да получат допълнителни знания за работа с продуктите на Сиела. По време на него участниците ще научат как:
• да откриват нови потенциални клиенти или доставчици
• да проверят надеждни ли са партньорите им
• да изготвят списъци и за рекламната и маркетингова дейност
• да разполагат с всички закони, разпоредби, нормативни документи
• да получат пътеводител в лабиринта от административни услуги и документи, за да намалите времето за чакане по опашки
• да имат най-новите нормативни изисквания в строителството?
• да усвоят умения за бърз подбор, филтриране и оставяне на подсещащи коментари в документите и нормативната база.

Основен лектор на семинара е Бойчо Георгиев, директор информационни системи на Сиела Норма АД.

Всеки участник ще получи възможност да спечели безплатен 6-месечен лиценз за Сиела Норми, Процедури или Сиела Инфо, на обща стойност 900 лева.

Необходима е регистрирация за участието в безплатния обучителен семинара. Регистрацията може да се направи чрез връщане на попълнена регистрационна форма на имейл: info@chambersz.com, ciela@actimbg.com, на факс 042 602 013 или чрез заявката за участие в интернет на адрес: www.actimbg.com или http://goo.gl/lHdez.

Информация за правно-информационни програмни системи Сиела

Сиела Норма притежава най-пълната нормативна база данни и съдебна практика (над 5 000 000 документа). Всяка година се добавят над 30 нови функционалности в програмните продукти, които улесняват ползването и дават допълнителни предимства при достъп, филтриране и сортиране на информацията. Евристичното търсене извежда резултат по най-близкия до това, което търсите, като след това с един клик може да пренаредите по критерий, който е удобен за Вас. Разширеното търсене ви дава възможност за въвеждане на различни допълнителни критерии за максимална точност на изведената информация, включително по проходи и брой осигурени лица, при търсене в регистрите на фирмите. Разработено е търсене по абревиатури - напр. ЗДДФЛ и член от закон. Може да „закачате“ бележки към даден документ както и да зададете опция към тях да „изкачат“ като напомняне в определен период от време. Разработен е изход към Word, Excel, PDF-фомат. В Сиела Инфо имате достъп до цялата информация от Търговския регистър, както и допълнително от ДДС и НОИ регистрациите, Осигурени лица, Приходи от продажби за последните години, Отраслова класификация – оригинална по вписване и допълнителни по НКИД2003 и КИД2008. Предвидена е възможност за лесно разширяване на обхвата с добавяне на допълнителни полета за експорт по препоръка на дистрибуторите или клиентите. Възможност за проследяване на промените по определени обстоятелства: промени в управляващите, собствениците, адреса и всякакви други обстоятелства. Маркиране само на тези състояния на досиетата, в които търсените обстоятелства са променени или вписани, както и бърза навигация към тях. Модифициране на съдържанието, преподреждане на досието по желание на потребителя. Финансови данни и анализ с разширен Сравнителен анализ и Финансов анализ, показващ тенденциите за развитие, пазарна оценка на фирмата и още много уникални функционалности. В ПИС Сиела присъстват множество бланки и изчислителни бланки, които могат да се попълнят, съхранят и да се ползват отново.

Единствено в Сиела Строител можете да намерите ведомствена практика – писма на МРРБ и писма на ДНСК както и много друга информация, касаеща българското и европейското законодателство - превод и техническа редакция на издадените от Европейската комисия Ръководства по прилагането на Директива 89/106/EEC – Директива за строителните продукти. Ръководствата, тълкувателните документи, еврокодовете и техническите спецификации. Структура Евростроител предлага всички Директиви и Регламенти в областта - строителството, техническите изисквания към строителните продукти, енергийната ефективност на сградния фонд, безопасните и здравословни условия на труд, отпадъците обществените поръчки и шумовите изисквания.
Потребители на правните системи Сиела са над 100 000 - в съдебната система, бизнеса, държавната и местна администрация.
 
Кратко съдържание на правно-информационните и експертни системи Сиела

Сиела Норми

Пълните и актуални текстове на българската нормативна уредба и прилежащите им поднормативни актове, всички редакции, официален и неофициален раздел на ДВ, съдебна практика.

Сиела Процедури

Пътеводител в лабиринта на административните услуги, предоставяни от органите на централната администрация, областните и общинските администрации. Съдебни процедури в гражданския и наказателен процес. Гражданско-правни и търговски сделки. Нотариални производства. Трудови и служебни

Сиела Счетоводство

Нормативна база, Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, писма и указания на институциите, съдебна практика;
над 1800 типови бланки и формуляри, които можете да попълвате и разпечатвате, съхранявате;
Разработени са изчислителни модули със всички заложени изисквания на нормативната база.

Сиела Евросчетоводител

Решенията на Европейската комисия по счетоводни въпроси.
Коментари и резюмета на документи, издавани от Съвета за международни счетоводни стандарти, Международна федерация на счетоводителите и други.
Практическо прилагане на МСФО в български условия

Сиела Евро

Единствената пълна информационна двуезична система с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел на български език. Юридически описания и анотации, представяния на ролята на отделните институции, на приложимостта на нормативните актове, както и допълнителна полезна информация. Коментарна част, касаеща нормативите на всяко ведомство

Сиела Инфо

Търговски регистър, регистър БУЛСТАТ, НИС Делфи, НОИ, НАП. Актуална информация за лицата, осъществяващи стопанска дейност на територията на Република България часове след вписването им в регистрите и месеци преди публикуването им в ДВ и бюлетините на държавните институции. Годишни финансови отчети, финансови анализи и др. Създаване на Маркетингови списъци и много друга информация, експорт в Word, Excel, PDF.

Сиела Law

Двуезична правно-информационна система с българското законодателство и актове на международното публично право, преведени на английски език

Сиела Строител

Продуктът е предназначен за специалисти, които в своята ежедневна работа използват нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията; Единствено в Сиела Строител можете да намерите ведомствена практика – писма на МРРБ и писма на ДНСК; Евростроител е нова и в нея ще намерите превод и техническа редакция на издадените от Европейската комисия Ръководства по прилагането на Директива 89/106/EEC – Директива за строителните продукти

Сиела Енергетика

Нормативни документи за разрешаване, надзор и приемане на строителството, стандарти на НЕК, документи на МРРБ, ДКЕВР, документи на енергийните ресурси. Енергийно регулиране, Информационна структура – Атомна енергетика, ВЕЦ, Електрически централи - икономически показатели, история, информация. Енергийни форуми. ТЕЦ. Стандарти на НЕК ЕАД. Електроразпределение – столично. Проекти. Бяла книга на БИБА.Обществени поръчки.

 

Информация за новите функционалности в продуктите на Сиела може да изтеглите от сайта: www.actimbg.com, секция Изтегли.

Интервю на Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Сиела Норма АД, пред "Файненшъл таймс" (Financial Times) 

Още новини