Начало Новини Актуално Сиела Инфо – информационна система за лицата и фирмите

Сиела Инфо – информационна система за лицата и фирмите

Актуално

Сиела инфоПродуктът Сиела Инфо поддържа актуална информация за лицата, осъществяващи стопанска дейност на територията на Република България, часове след вписването им в регистрите и месеци преди публикуването им в ДВ и в бюлетините на държавните институции.

Сиела Инфо използва като свои източници: Търговски регистър, регистър БУЛСТАТ, НИС Делфи, НОИ, НАП.

В групата продукти от фамилията Инфо регистри, Сиела Норма АД е събрала и актуализира всекидневно пълна информация за стопанските субекти, органите на държавната, съдебната и общинската власти, самоосигуряващите се лица, организациите с нестопанска цел и т.н.

Предоставя се пълна информация от създаването на фирмата с всички последващи промени до последното актуално състояние.

Допълнително са представени данните за промените в персонала за последните 9 години, финансовите резултати на всички субекти на икономиката, както и подробен финансов, иконометричен и сравнителен анализ на водещите 50 000 фирми в страната.

Приложимо е търсене в произволни комбинации от думи, включително и непълно изписани, във всички бази данни, които се предлагат от Сиела Норма, така че наличието на информация за дадено лице или фирма да бъде открито в Търговския регистър, регистър Булстат, неофициален раздел на ДВ, архивната система за съдебна регистрация Делфи, регистър по ДДС, списъци на длъжници към НАП, вещи лица, експерти и много други.

Чрез система за комбинирани критерии за създаване на извадка може да се намерят и експортират в потребителски файл групи от фирми и лица, отговарящи на някои от следните признаци - териториално разпределение, правна форма, актуален статус, обем на продажбите за последна година, принадлежност към икономически отрасъл и дейност по класификация НКИД 2003 или КИД 2008, количество на наетите (персонал), регистрация по ДДС, както и много други.

Вграденият експорт дава възможност на потребителя сам да подрежда данните в резултата, добавя или премахва информационни полета. Създава се екселска таблица и PDF файл.

От всяка фирма или лице, присъстващо в данните на субекта, се предоставя възможност за представяне на свързаността му през собствеността и управлението до 4 ниво, така че да бъдат открити и косвени връзки между фирми и/или лица. Генерираната информация може да се прехвърля в потребителски документ в различен формат.

Вградена е възможност за анализ и интеграция на списък от данни за фирми и лица на потребителя, които да бъдат открити в общия масив от данни и извлечени към актуално състояние.

За напреднали или любознателни потребители е достъпна системата за динамичен анализ на промените от дата до дата и по различни елементи в досиетата, примерно промените при управляващите. Това дава възможност в фирмите с многобройни управителни тела и динамична промяна да бъдат автоматично представени промените персонално, дата по дата.

По съдържанието си Инфо регистри са най-голямата и пълна информационна система в България, търсенето в данните позволява да се извади и ползва максимално голям резултат от намирания.

Многогодишните ни усилия са позволили прецизиране на предоставяната информация, изчистване на грешки, както в актуалните данни, така и в натрупания многогодишен архив.

 

Още новини