Начало Новини Актуално СИБАНК предлага цялостни решения за участие в европроекти

СИБАНК предлага цялостни решения за участие в европроекти

Актуално
сибанк

СИБАНК, чийто основен приоритет е предлагането на цялостни решения за участие в европейските проекти, представи атрактивни възможности за включване на малки и средни предприятия в Оперативна програма Конкурентоспособност и в инициативата Джеръми. Това стана на семинар, организиран в залата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

В условията на финансова криза СИБАНК има гъвкава политика и предлага конкретни решения за всеки клиент.
„Доброто ни партньорство с Европейската инвестиционна банка ни дава възможност да осигуряваме инвестиционни кредити и оборотни кредити за малките и средните предприятия с 2% по-ниска цена от стандартната. Работим и в добро взаимодействие с Националния гаранционен фонд, което ни позволява да имаме облекчени изисквания към обезпечението на кредитите”, съобщи д-р Кирил Величков, ръководител на управление „Европейски проекти и финансови институции” в СИБАНК.

Кредитите от Европейската инвестиционна банка са за малки и средни предприятия от секторите: производство, преработвателна индустрия, търговия и услуги, за общини и малки и средни предприятия, предоставящи общински услуги. СИБАНК предлага 3 продукта за инвестиционни и оборотни кредити:

  • по „Евроулеснение” - кредитът е до 250 000 евро;
  • по продукта „Европодкрепа” - до 7 млн. евро;
  • по инструмента „Европроект” - до 5 млн. евро.

Цялостните решения, които предлага СИБАНК за участие в европроекти, са голямо улеснение за кандидатстващите по новата схема Технологична модернизация в малки и средни предприятия по ОП Конкурентоспособност, която предстои да бъде отворена до месец, както и по програмата Джеръми.
Този инструмент тепърва ще се прилага в България. Очакват се схеми, свързани с облекчени изисквания към обезпечението на кредитите, както и опции за участие с рисков капитал в предприятия и др.
„Имаме споразумение с водещи консултантски фирми. Това ни дава сигурност, че нашите клиенти ще кандидатстват с качествени проекти. Второто нещо е необходимостта от съфинансиране и префинансиране на проектите и е много важно консултантите, които ги изготвят, да си партнират с банката. С нашите клиенти правим срещи още преди да е подаден конкретен проект, за да се обсъди реалният кредитен лимит, който може да отпусне финансовата институция. Има много случаи, в които при спечелен проект, банките отказват да го финансират, защото е неизпълним. Друго предизвикателство пред клиентите е етапът на изпълнение на проекта, тъй като има много документация по време на проектния период. По тази причина съществува реален риск да не се получи безвъзмездната помощ, или да не бъде изплатена в пълния й размер. Банката отново помага, като си сътрудничи с консултантите и съветва клиента как да постъпи”, обясни д-р Кирил Величков.

Предприемачите от региона на Стара Загора добре познават инструментите, които СИБАНК предлага при работата с европейски проекти и мнозина са се възползвали от тях.
„Финансирали сме значителен брой проекти и по всички има постъпило безвъзмездно плащане. Очакваме това да се случи и за тези, които се изпълняват през последните месеци.
Определено мога да кажа, че имаме много доволни клиенти, заяви Димитър Стаматов, управител на СИБАНК - клон Стара Загора.

Съорганизатори на семинара, проведен в Търговско-промишлена палата - Стара Загора, са Национален център за професионално обучение в системата на БТПП, Национален гаранционен фонд и Консултантски център по европейски програми „Люлин”. Техните представители предоставиха на участниците допълнителна актуална информация, свързана с бъдещите грантови схеми.

Семинарът в залата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора
(снимките могат да бъдат изтеглени с по-голяма резолюция и да бъдат ползвани свободно)

Още новини