Начало Новини Актуално Швейцария предоставя 76 млн. франка по Програма за сътрудничество

Швейцария предоставя 76 млн. франка по Програма за сътрудничество

Актуално

С Програмата за швейцарско-българско сътрудничество, която в момента се договаря, се надявам да продължим развитието на добрите взаимоотношения в областта на горите между Министерство на земеделието и храните и правителството на Швейцария. Това заяви зам.-министърът на  земеделието и храните доц. д-р Георги Костов на среща с г-н Роланд Питон, зам.-директор на дирекция Сътрудничество със новоприетите в ЕС страни, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество.

По програмата се очаква Швейцария да предостави на България близо 76 млн. швейцарски франка, като безвъзмездна финансова помощ, кредитни линии, гаранционни схеми и заеми за 5-годишен период, съобщиха от презсцентъра на земеделското министерство. 
Изпълнителната агенция по горите участва в програмата с три проектни предложения, които ще бъдат разглеждани по-обстойно и евентуално одобрени, след подписване на споразумението. Първият проект е съвместна бъдеща българо-швейцарска програма, свързана с опазване на природата и устойчиво развитие на земеделието в изоставащите райони на страната, като в него ще участват 12 неправителствени организации. Българската и швейцарската страна ще бъдат представени с по 6 организации. В програмата се обединяват усилията и виждането на неправителствения сектор и на правителството за развитие на селските територии, а дейностите заложени в нея са в съответствие с политиката водена от правителството, информира зам.-министър Костов. Той допълни, че Министерство на земеделието и храните ще подкрепи на експертно равнище изготвянето на програмата на този етап, а също така и ще участва като член на Стратегическия комитет.
Програмата предвижда създаване на модели за управление на Националната екологична мрежа, както и създаване на устойчиви механизми за опазване и развитие на природните ресурси, чрез оценка на екосистемните услуги. Зам.-министър Костов подчерта, че предстоящата програма е изключително актуална, тъй като чрез нея се предвижда внедряване на ноу-хау, както и работещи швейцарски методики, свързани със заплащането на екологичните услуги от горите. Предвижда се подпомагането и биопроизводството на храни. Програмата като цяло е свързана с опазване на околната среда и развитието на селските райони и нейната основна цел е повишаване доходите на населението в тези територии.  
Второто проектно предложение е свързано с провеждането на национална горска инвентаризация в България, посочи зам.-министър Костов. Швейцария е водеща страна в света и в Европа в провеждането на национална горска инвентаризация в страни от планински тип. Той обясни, че условията в двете страни са идентични и това е една от основните причини ние да искаме да приложим швейцарския опит у нас. Извършването на този тип инвентаризация ще ни даде възможност да се актуализират данните за горските територии. Зам.-министър Костов посочи, че чрез нея страната ни ще може да участва в пазара на въглеродни емисии. Освен това чрез осъществяването на националната горска инвентаризация обществеността ще се запознае и с многобройните екологични функции на горите - почвообразуване и почвозащитна, вододайна и водоохранна, рекреационна и др.
Третото проектно предложение с свързано с обучение на служители и собственици на горите относно иновациите и добрите практики в екологосъобразното ползване на ресурси от горските територии и изграждане на инфраструктурата в горите.

Още новини